Hoppa till innehåll

Prövning för vuxenstuderande och externa

En prövning innebär att du visar att du har nått kunskapsmålen för hela kursen. Prövningen genomförs vid ett eller flera tillfällen, kan omfatta såväl skriftliga som muntliga prov och anpassas utifrån respektive kurs.

Sundsgymnasiet 1199 - original (323404).jpg

Under Coronapandemin har vi ett begränsat antal platser. Vi upprättar ett kösystem och meddelar direkt efter anmälningsstopp om du inte får en plats. Hör du inte från oss har du en plats vid prövningstillfället.

Kurser

Vellinge Lärcenter erbjuder prövning i de kurser vi har i vårt kursutbud.

Hur prövningen ser ut och vilka moment som måste genomföras kan du ta del av i respektive kurs prövningsinstruktion. Uppmärksamma att kurser med delmoment kan prövas under flera tillfällen.

Se prövningsinstruktion för respektive kurs

Avgift

Har du ett tidigare icke godkänt betyg på kursen (F eller IG) är prövningen kostnadsfri. Du ska styrka detta genom att ta med en betygskopia på det tidigare underkända betyget till prövningstillfället.

Har du inte läst kursen tidigare eller vill höja ett tidigare godkänt betyg tillkommer en avgift.

Avgiften är 500 kronor för grundläggande och gymnasial kurs. Beloppet sätts in på Vellinge kommus bankgiro 5896-1467 (ange ditt fullständiga namn vid betalning). Ta med kvittot vid prövningstillfället.

Betyg

Betygsskalan som används är A till F, där A är högsta betyg och F det lägsta. Önskar du få dina betyg eller andra studiedokument i pappersformat ska du kontakta skolans administrationsavdelning. Betyg skickas inte automatisk hem till dig efter en prövning. Betyg skickas löpande in till nationella betygsdatabasen, UHR. Detta innebär att när du sökt en universitets- eller högskoleutbildning via antagning.se laddas dina betyg automatisk upp från UHR. Vanligen förekommer någon dags fördröjning innan du kan se betygen efter att du sökt en utbildning eller kurs.

Prövning med avsikt att få ut en gymnasieexamen?

För att säkerställa möjligheten att ta ut en gymnasieexamen med kursen du gör en prövning i kan du kontakta studie- och yrkesvägledare.

Kontakta Studie- och yrkesvägledare

Anmälan

För att anmälan skall vara giltig måste du ta kontakt med prövningsansvarig lärare skriftligen, via email. Detta gör du veckan efter anmälningsperioden stängt. Om inte denna kontakt görs är anmälan inte längre giltig.

Är du gymnasieelev registrerad vid Sundsgymnasiet ska du anmäla dig till prövning via Sundsgymnasiet. Prövning Sundsgymnasiet

Prövningstillfällen för höstterminen 2020 och vårtermninen 2021 är:

Prövning 1 9/10 (sista anmälningsdatum 6/9)
Prövning 2 4/12 (sista anmälningsdatum 1/11) Anmälan är stängd
Prövning 3 19/3 (sista anmälningsdatum 14/2) Anmälan är stängd
prövning 4 28/5 (sista anmälningsdatum 25/4) OBS! Prövning i Matematik är ej tillgänglig, se nedan för mer information. Anmälan

Platserna till prövning i Matematik 28 maj är redan fyllda. Vi hänvisar till nästa prövningstillfälle i september alternativt att göra prövning i annan kommun som erbjuder plats.

Prövningen 28 maj

Tid: 14:00 - 17:00
Plats: Meddelas här veckan innan prövningen.

Efter anmälan

När anmälan är gjord ska du göra följande:

Se prövningsansvarig för respektive kurs

Kontakta prövningsansvarig

Publicerad:
11 september, 2018
Senast uppdaterad:
5 mars, 2021