Hoppa till innehåll

Covid-19 information

Här samlar vi uppdaterad information om de restriktioner som vi på Vellinge Lärcenter har att förhålla oss till under pandemin.

Från och med 24 november anpassar vi platsförlagd undervisning till den nya restriktionerna om 8 personer per klassrum. Varje lärare kommer att ha ett individuellt upplägg, detta eftersom att förutsättningarna varierar mellan olika kurser. Nu är det extra vikigt att vara i kontakt med din lärare på kursen/kurserna du läser så att vi kan planera in vilka lektionstillfällen just du ska komma på.

Med platsförlagd undervisning kommer också en del restriktioner från Folkhälsomyndigheten och Skolverket som vi ska förhålla oss till.

För att minska smittspridningen gäller naturligtvis de råd vi alla fått från Folkhälsomyndigheten.

I våra lokaler ska vi:

Vellinge Lärcenter är samlokaliserade med Sundsgymnasiet som inte har restriktionen om att max 50 personer får vistas i samma lokal. Vi har löst detta genom att i största möjliga mån dela upp våra utrymmen och lokaler.

Tornet

Entrè
Vellinge Lärcenter är hänvisade till Bibliotekets huvudentré. Under pandemin är det den enda in- och utgång vi använder bortsett från eventuella larm, då gäller utrymningsplanen.

Lektionssalar
Vi har tillgång till lektionssalarna T1, T2 och T21 som ligger på plan 2 i biblioteket.

Studieplatser
Studieplatserna i biblioteket finns tillgängliga för Vellinge Lärcenter. Övriga studieplatser är tyvärr inte tillgängliga då de är förlagda i Sundsgymnasiets avgränsningar.

Toaletter
Toaletterna utanför biblioteket finns tillgängliga för Vellinge Lärcenter.

Café
Caféer och restaurang är för tillfället stängda för allmänheten och Komvux. Kaffeautomater kommer att finnas i korridoren på Bryggan, vid Caféet i Tornet och Borgens källarplan.
Varuautomater kommer att placeras ut inom kort.

Bryggan

Entré
Ny ingång för alla på Vellinge Lärcenter är lokaliserad på sidan som vätter ut mot lekplatsen bakom lektionssalen Br8. Oavsett vilken lektionssal man ska till på Bryggan är det den här in- och utgången som används. Övriga entrédörrar är endast för Sundsgymnasiet.

Lektionssalar
Vi har tillgång till lektionssalarna Br3 - Br8.

Studieplatser
Studieplatser på bryggan är tyvärr inte tillgängliga för Vellinge Lärcenter då de är förlagda inom Sundsgymnasiets avgränsningar. Vi hänsvisas till studieplatserna i biblioteket.

Toaletter
Vellinge Lärcenter har tillgång till toaletterna mittemot lektionssal Br8.

Studie- och yrkesvägledning, administration och ledning
Har kontor i anslutning till lektionssal Br8.
Alla är välkomna att boka in möten med Studie- och yrkesvägledning via det digitala lärcentrat. Administration och Ledning bokas genom mejlkontakt.

Café
I korridoren med lektionssalar finns det utplacerat kaffeautomat som är tillgänglig för elever vid Vellinge Lärcenter.

Borgen

Entré
Vellinge Lärcenter är hänvisade till ingången på Källarplan. Det är lokaliserad på sidan som vätter mot Cirkel K.

Lektionsalar, toaletter och Café
Vi har tillgång till källarplanet i Borgen där det finns lektionssalar, toaletter och kaffeautomat.

Publicerad:
18 augusti, 2020
Senast uppdaterad:
20 november, 2020