Inkomsttaket för maxtaxan höjs den 1 januari 2018

Från och med den 1 januari 2018 höjs inkomsttaket i maxtaxan inom förskola och fritidshem. Höjningen beror på att inkomsttaket indexerats. Den nya nivån för maxtaxan blir 46 080 kronor per månad för hushållets samlade inkomst. Det innebär exempelvis att den högsta avgiftsnivån höjs från 1362 kronor till 1382 kronor per månad. En höjning av maxtaxeavgifterna kommer att ske varje år.

Avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan. De nya högsta avgifterna gäller för perioden 1 januari 2018 till den 31 december 2018.

Avgifter 2018 för barn i förskola

  • Barn 1: tre procent av inkomsten, dock högst 1382 kronor/månad
  • Barn 2: två procent av inkomsten, dock högst 922 kronor/månad
  • Barn 3: en procent av inkomsten, dock högst 461 kronor/månad
  • Barn 4: ingen avgift

Avgifter 2018 för barn på fritidshem

  • Barn 1: två procent av inkomsten, dock högst 922 kronor/månad
  • Barn 2: en procent av inkomsten, dock högst 461 kronor/månad
  • Barn 3: en procent av inkomsten, dock högst 461 kronor/månad
  • Barn 4: ingen avgift