Grundskolornas meritvärden för årskurs 9

Meritvärdena för eleverna i årskurs 9 i grundskolorna i kommunen läsåret 2016/17 finns nu sammanställda.

Meritvärden för årskurs 9 läsåret 2016/17

Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärden för de 16 eller 17 bästa betygen i elevens slutbetyg, beroende på om moderna språk ingår. Betygen meritvärderas enligt A=20, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10, F=0.

Skola Antal elever Meritvärde Andel (%) behöriga för
högskoleförberedande gymnasieprogram
Framtidskompassen Vellinge

42

251,0

~100%
Framtidskompassen Västra Ingelstad

43

258,5 100%
Herrestorpskolan 30 223,7 ~100%
Ljungenskolan 63  270,5 ~100%
Sandeplanskolan 54 271,3 100%
Skanör Falsterbo Montessoriskola 11
276,0
100%
Skanörs skola 21 266,9 ~100%
Stora Hammars skola

55

257,2

100%

Södervångskolan

55

245,1

~100%

Tångvallaskolan 35 273,2 100%
Ängdala skolor 54 268,2
100%

Observera att om antalet ej behöriga till ett högskoleförberedande gymnasieprogram är 4 eller färre, så visas andelen behöriga som ~100%