IKT i skolan

I Vellinge kommun använder personalen i skolan IT och media på ett genomtänkt sätt och på nedanstående sidor kan du läsa vad som gäller för dator-/ipadanvändning i skolan, hitta information om din enhet och mycket mer.

Banner IKT i Skolan

Länkar till mer information om IKT i skolan

Länk till info om Lärportalen Länk till Planer och blanketter

Datorer och andra tekniska hjälpmedel ska vara en naturlig del i den dagliga undervisningen. Nedanstånde regler gäller dig som är elev i Vellinge kommuns skolor.

IT-regler för skolan i Vellinge kommun

 • Enheterna ska användas som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet, till exempel för lärportalen Vklass, läxor, uppsatser och informationssökning på Internet.
 • Din behörighet och ditt lösenord får endast användas av dig.
 • Du ska vara aktsam om din dator/skolans datorer och kringutrustningen.
 • Alla fel, brister och regelbrott rapporteras omgående till skolans IT-samordnare.

Vellinge kommuns skolverksamhet bygger på demokratiska värderingar, baserade på respekt och hänsyn elever emellan och mellan elever och skolans personal. Vellinge kommun tillåter därför inte att du använder enheterna för:

 • Innehav eller spridning av material som står i strid mot gällande lagstiftning till exempel uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring, förtal eller förolämpning.
 • Innehav eller spridning av material som kan uppfattas kränkande eller stötande.
 • Politisk, rasistisk eller religiös propaganda.
 • Innehav eller spridning av olicensierad programvara
 • Innehav, spridning eller hantering av alla former av virus; trojaner, sniffer-program, "hacking-program" och dylikt.
 • Kopiering eller distribution av upphovsrättsligt eller på annat sätt skyddat material vilket ligger lagrat på kommunens utrustning. (Är tillåtet endast om rättighetsinnehavaren medger detta skriftligen.)
 • Att göra intrång i andra datorsystem eller på annat sätt bryta mot lagar.

Den som bryter mot Vellinge kommuns regler och principer kommer att avstängas från internet i minst två veckor och vid misstanke om brott polisanmälas. Missbruk eller avsiktlig förstörelse av enheterna kan medföra skadeståndskrav från Vellinge kommun.