Till Vellinge kommuns startsida

Söktrycket till Sundsgymnasiet fortsätter att öka

Nu är statistiken över förstahandssökare till Sundsgymnasiet i Vellinge klar. Den visar att söktrycket har ökat med 20 procent jämfört med förra året, och allra störst är ökningen på teknikprogrammet som har en ny inriktning och fler sökande tjejer än någonsin.

Antalet förstahandssökande till Sundsgymnasiet är inför hösten 20 procent högre än förra året, och jämfört med 2014 så är det nu 35 procent fler som har Sunds som sitt förstahandsval.

Det program som särskilt utskiljer sig är teknikprogrammet som dubblat antalet sökande jämfört med förra antagningen. En möjlig orsak till det är att programmet fått en ny inriktning med profilen arkitektur och design. När det gäller andelen tjejer bland de sökande till teknikprogrammet så har söktrycket ökat med runt 400 procent jämfört med hur det brukar se ut. Som mest brukar det vara en eller max två tjejer bland de förstahandssökande, medan det i år är fem.

Samhällsprogrammet och ekonomiprogrammet är de program som lockar flest elever med 78 respektive 81 förstahandssökande till runt 65 platser vardera.

Totalt har 287 elever sökt Sunds som sitt förstahandsval. 207 av dessa är sökande från Vellinge kommun, medan 24 sökande är från Trelleborg. Hela 50 stycken förstahandsväljare är från Malmö och bland den gruppen kan man tydligt se att intresset för Sunds ökar. 2014 var siffran 13, för 2015 23 och förra året 43.

- Framgången och orsaken till att Sundsgymnasist blivit så populärt grundar sig i en hög trivsel och hög kvalitet i den dagliga verksamheten som både lärare och elever skapar tillsammans, säger Jonas Frankel, rektor på Sundsgymnasiet.

Utbildningsnämndens ordförande Gustav Schyllert säger så här om siffrorna:

- Sundsgymnasiet är, liksom de andra skolorna i Vellinge, mycket populär. Särskilt roligt är det att utbildningsnämndens beslut från i höstas med ett omtag avseende teknikprogrammet med bland annat ny inriktning bär frukt.