Till Vellinge kommuns startsida

Inloggning i V-klass

Inloggning i Vklass

Du som har inloggningsuppgifter sedan tidigare

  • gå in på www.vklass.se
  • klicka på "glömt lösenord"
  • ange dittt personnummer
  • välj att få inloggningsuppgifter via sms eller e-post

Om det fortfarande inte fungerar, kontakta Therese Olén Ekelund på e-post: therese.olenekelund@vellinge.se

Du som inte har inloggningsuppgifter sedan tidigare

  • gå in på www.vklass.se
  • klicka på "glömt lösenord"
  • ange dittt personnummer
  • välj att få inloggningsuppgifter via sms eller e-post

Om du inte får dina inloggningsuppgifter via sms eller e-post kontakta Therese Olén Ekelund på e-post: therese.olenekelund@vellinge.se