Till Vellinge kommuns startsida

Prövning

Här hittar du information om vad som gäller för prövning.

Prövningsansvariga 2018/2019

För att anmälan till prövning skall vara giltig måste den prövande eleven ta kontakt med prövningsansvarig lärare skriftligen, via email, senast en vecka efter sista anmälningsdagen. Om inte denna kontakt etableras är inte längre anmälan giltig.

OBS! Bortse från de ansvariga prövningsansvariga angivna i prövningsmanualerna.

Prövningar ht-2018

Prövning 1 fredagen den 12 oktober 2018

Tid: Kl. 14.00-17.00 
Plats: Sal BR26, Bryggan

Sista anmälningsdag är fredagen den 7 september.

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan. Länken släcks när datum för sista anmälningsdag löpt ut och det går därefter inte att anmäla sig.

Anmälningstiden har gått ut.

Prövning 2 fredagen den 7 december 2018

Tid: Kl. 14.00-17.00 
Plats: Sal BR26, Bryggan

Sista anmälningsdag är fredagen den 2 november.

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan. Länken släcks när datum för sista anmälningsdag löpt ut och det går därefter inte att anmäla sig.

Anmälningstiden har gått ut.

Prövningar vt-2019

Prövning 3 fredagen den 22 mars 2019

Tid: Kl. 14.00-17.00 
Plats: Sal BR26, Bryggan

Sista anmälningsdag är fredagen den 1 februari.

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan. Länken släcks när datum för sista anmälningsdag löpt ut och det går därefter inte att anmäla sig.

Anmäl dig till prövningen den 22 mars.

Prövning 4 fredagen den 17 maj 2019

Tid: Kl. 14.00-17.00 
Plats: Sal BR26, Bryggan

Sista anmälningsdag är fredagen den 12 april.

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan. Länken släcks när datum för sista anmälningsdag löpt ut och det går därefter inte att anmäla sig.

Anmäl dig till prövningen den 17 maj.

Läsåret 2018/2019

Prövning görs i kurser och ämnen som finns vid Komvux/Sundsgymnasiet i Vellinge.

En prövning innebär att du prövar på hela kursen vilket omfattar såväl skriftligt/-a prov som muntligt/-a prov. Du kan högst anmäla dig till två (2) prövningar per termin.

För att anmälan till prövning skall vara giltig måste den prövande eleven ta kontakt med prövningsansvarig lärare skriftligen, via email, senast en vecka efter sista anmälningsdagen. Om inte denna kontakt etableras är inte längre anmälan giltig.
OBS! Bortse från de ansvariga prövningsansvariga angivna i prövningsmanualerna

För elever som läser vid Sundsgymnasiet gäller:

  • Elev som icke är myndiga skall ha vårdnadshavares godkännande samt godkännas av närmaste skolledare.
  • För att godkännas skall eleven bedömas ha kapacitet för att kunna genomföra prövningen framgångrikt.
  • Elev som läser aktuell kurs på Sundsgymnasiet avslutar sin kurs i samband med godkännandet.
  • Elev en kan sedan inte återgå till sin kurs två veckor efter anmälan gått igenom.
  • Elev som fått betyg vid prövning kan ej läsa upp betygen E-B under sin studietid.

Prövningsperiodens längd har ett ramverk på 4 veckor och kan påbörjas när anmälan är gjord och kontakt mellan elev och prövningsansvarige lärare har etablerats. Elever med särskilda behov kan behöva en längre prövningsperiod. Detta avgör den ansvariga läraren i samråd med specialdagog. Även ordinarie prövningar kan i vissa kurser behöva en något längre prövningsperiod, vilket avgörs av den prövande läraren. Under prövningstiden tar eleven själv ansvar för sitt lärande. Den prövande läraren ger information om innehåll och upplägg, men inte någon handledning.

I samband med prövningen skall du också visa legitimation.

Prövningsmanualerna finns publicerade på hemsidan i menyn till vänster.

När en prövning är färdig för betygsättning skrivs betyget in i betygskatalogen.

Prövning för Komvuxelev / extern student

Avgiften är 500:- för gymnasial kurs och 300:- för grundläggande kurs. Beloppet sätts in på kommunens bankgiro 5896-1467 (ange namn). Ta med kvitto vid prövningstillfället.

Prövningen är kostnadsfri om prövande har ett tidigare icke godkänt betyg på kursen (F/IG).

Du skall bifoga kopia på senaste avgångs-/slutbetyg samt kvitto på inbetald avgift (tas med vid prövningstillfället).

I samband med prövningen skall du också visa legitimation.

Prövning i svenska som andra språk (SVA)

Vid prövning inom Svenska som andra språk (SVA) ska kvitto på inbetalningen tas med vid första informationsträffen. Mer information hittar du under rubriken Svenska som andra språk i menyn till vänster.

Prövningsmanualer

Alla prövningsmanualer med kontaktuppgifter till aktuell lärare finns under respektive ämne i menyn till vänster.

Kontaktperson

Cecilia Swärd, tel 040-42 56 00.