Till Vellinge kommuns startsida

Resurscentrum

På Sundsgymnasiet finns två Resurscentrum (RC), ett på Borgen och ett på Bryggan, som är till för alla elever. Hit kommer både elever med speciella behov vid inlärning samt de som vill ha högre betyg.

Resurscentrum för flexibla lösningar - vi vill att du ska nå dina studiemål!

Resurscentrum hjälper dig med dina studier på den nivå du önskar. Du kan även få hjälp med fysik, kemi, avancerad matematik samt språk.

Resurscentrum är öppet alla skoldagar kl. 08.00-17.00. Många elever väljer att göra sina hemuppgifter på eller i anslutning till RC. De allra flesta kommer före eller efter skoldagen, men även schemalagd undervisning förekommer.

Vi hjälper till med

  • stöd vid inlärningssvårigheter
  • stöd för att nå högt ställda mål och höga betyg