Till Vellinge kommuns startsida

Läsårstider

Lovdagarna och läsårstiderna är gemensamma för kommunens grundskolor och gymnasium och beslutas av utbildningsnämnden. På denna sida kan du också läsa om hur du går tillväga när du behöver ta ditt barn ledigt från skolan.

Vårterminern 2018

Vårterminen 2018 pågår från och med den 9 januari till och med den 15 juni.

Lediga dagar våren 2018

19 februari - 23 februari
26 mars - 2 april
30 april 1 maj
10 - 11 maj

Höstterminen 2018

Höstterminen 2018 pågår från och med den 20 augusti till och med den 20 december.

Lediga dagar hösten 2018

29 oktober - 2 november 2018

Vårterminen 2019

Vårterminen 2019 pågår från och med den 9 januari till och med den 13 juni.

Lediga dagar våren 2019

18 februari – 22 februari 2019
15 april – 18 april 2019
31 maj, 7 juni 2019
2 kompetensutvecklingsdagar som planeras av respektive skola.

Antalet skoldagar under ett läsår styrs av skolförordningen.