Till Vellinge kommuns startsida

Läsårstider

Lovdagarna och läsårstiderna är gemensamma för kommunens grundskolor och gymnasium och beslutas av utbildningsnämnden. På denna sida kan du också läsa om hur du går tillväga när du behöver ta ditt barn ledigt från skolan.

Höstterminen 2017

Höstterminen 2017 pågår från och med den 23 augusti till och med den 21 december 2017.

Lediga dagar hösten 2017

27/9 (disponibel dag)

30 oktober - 3 november

Vårterminern 2018

Vårterminen 2018 pågår från och med den 9 januari till och med den 15 juni.

Lediga dagar våren 2018

19 februari - 23 februari
26 mars - 2 april
30 april 1 maj
10 - 11 maj

Antalet skoldagar under ett läsår styrs av skolförordningen.