Till Vellinge kommuns startsida

Resurscentrum (RC)

Resurscentrum borgar för att Sundsgymnasiet är en skola för alla. Vår utgångspunkt är att alla elever kan behöva hjälp eller stöd vid något tillfälle under sin gymnasietid.

Resurscentrum för flexibla lösningar - vi vill att du ska nå dina studiemål!

På Sundsgymnasiet finns ett Resurscentrum (RC) som är till för alla elever. Hit kommer både elever med speciella behov vid inlärning samt de som vill ha högre betyg.

Resurscentrum hjälper dig med dina studier på den nivå du önskar. På RC:s studietorg undervisar specialpedagoger och lärare i svenska, engelska, samhällskunskap och matematik. Du kan även få hjälp med fysik, avancerad matematik samt språk.

Resurscentrum är öppet alla skoldagar kl 08.00-17.00. Här finns specialutbildade lärare och vissa tider även lärare som undervisar i fysik, högre matematik och moderna språk. Varje vecka får Resurscentrum 200-250 besök. De allra flesta kommer på schemafri tid, före eller efter skoldagen.

Vi hjälper till med

  • stöd vid inlärningssvårigheter
  • stöd för att nå högt ställda mål och höga betyg