Till Vellinge kommuns startsida

Inackorderingstillägg

Om du har lång eller besvärlig resväg till din gymnasieskola kan du inackordera dig på orten och söka inackorderingstillägg.

Tillägget kan sökas av dig som har mer än 45 kilometers resväg till skolan alternativt har mer än två timmars restid per dag. Blir du beviljad inackorderingstillägg är du inte berättigad till busskort.

Ansökan lämnas in en gång per läsår och kan inte göras retroaktivt för föregående termin. Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis med 4 utbetalningar under höstterminen och fem utbetalningar under vårterminen. På terminens första utbetalning görs ett avdrag för skolmat med 800 kr.

Blankett för ansökan om inackordering (PDF-dokument, 43 kB)