Till Vellinge kommuns startsida

Elevskyddsombud

Elevskyddsombudens roll är att företräda eleverna i arbetsmiljöarbetet och verka för en god arbetsmiljö i skolan. Ombuden ingår i Sundsgymnasiets arbetsmiljökommitté och är med vid den allmänna skyddsronden två gånger om året.

För varje program i gymnasieskolan ska en företrädare för eleverna utses att medverka i skolans skyddsverksamhet såsom elevskyddsombud.

Elevskyddsombud 2017

Tillbud

Tillbud är oönskade händelser eller situationer som skulle kunna leda till ohälsa eller olyckor. De kan ge värdefull information om hur arbetet på skolan kan göras säkrare och bättre.

Om du har något att rapportera, kontakta någon av våra elevskyddsombud eller fyll i en tillbudsrapport.

Tillbudsrapport (Word-dokument, 68 kB)