Till Vellinge kommuns startsida

Elevinfo

Här hittar du de resurser som finns tillgängliga för dig som elev vid Sundsgymnasiet i Vellinge kommun.

Resurscentrum (RC)

Resurscentrum hjälper dig med dina studier på den nivå du önskar. På RC undervisar specialpedagoger och lärare i svenska, engelska, samhällskunskap och matematik. Vissa dagar och tider förstärks personalen med lärare i fysik, avancerad matematik samt språk. Läs mer

Studie- och yrkesvägledning

Varje program har en eller flera studie- och yrkesvägledare som hjälper dig med alla frågor som rör dina studier och ditt program. Hos dem kan du även diskutera och få råd om dina fortsatta studier efter gymnasiet. Läs mer

Bibliotek

Vellinge bibliotek är ett integrerat gymnasie- och folkbibliotek som ligger i Tornhuset på Sundsgymnasiet. Biblioteket har öppet hela skoldagen och här finns resurser för både studier och avkoppling.

Det finns ett stort utbud av facklitteratur, skönlitteratur och databaser. Du kan även läsa dagstidningar och tidskrifter samt låna cd-skivor, tv-spel och film. I biblioteket finns också datorer, grupprum, avskilda studieplatser, ett tv-spelrum och trådlöst nätverk. Läs mer

Skolsköterska

Namn: Margareta Olsson
Telefon: 040-42 52 65
Mottagningstid: Måndagar och onsdagar kl. 8.15-16.00 
Plats: Skolsköt.mottagningen, Borgen (ingång från matsalen)

Skolläkare: Lars Falck (träffas i överenskommelse med skolsköterska Margareta)

Kurator

Namn: Kajsa Eldh
Telefon: 040-42 54 18
E-post: kajsa.eldh@vellinge.se

Klagomål/Synpunkter

Vi är stolta över vår skola och måna om att våra verksamheter på Sundsgymnasiet och Vellinge Lärcenter håller hög kvalité. Vi bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete och dina synpunkter är viktiga för vår utveckling.

Om du har synpunkter, klagomål eller idéer om förbättringar är du välkommen att framföra det till oss. Du kan framföra ditt ärende personligen eller via brev, mail eller telefon. Ditt ärende diarieförs och behandlas på Sundsgymnasiet. Du får svar inom 10 dagar om du har angett kontaktuppgifter.

Du kan maila dina synpunkter till rektor jonas.frankel@vellinge.se eller skicka brev till

Sundsgymnasiet
Att: Rektor Jonas Frankel
Norrevångsgatan 1
23521 Vellinge Kommun

Du kan även besöka oss på skolan och framföra dina synpunkter.

Tillsammans kan vi utveckla vår verksamhet att bli ännu bättre.

Blankett Rapportering av synpunkt/klagomål (PDF-dokument, 1,0 MB)

Övrigt

Du hittar mer värdefull information för dig som elev på Sundsgymnasiet i menyn till vänster.

GDPR-information

Vellinge kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna administrera din synpunkt/ditt klagomål. De personuppgifter som hanteras – se blankett på sidan.

De personuppgifter som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas i vårt verksamhetssystem Procapita. Dina personuppgifter kommer att hanteras av Utbildningsavdelningen.

Vellinge kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifterna du har lämnat längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är utbildningsnämnden som kan kontaktas på utbildningsnamnden@vellinge.se. Dina personuppgifter sparas i maximalt 2 år eller gallras vid inaktualitet, enligt skollagen.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.Vellinge.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Vellingekommun nås på dataskyddsombud@vellinge.se eller 0410-73 30 00.