Till Vellinge kommuns startsida

Blanketter

Här hittar du blanketter, dokument och manualer som kan skrivas ut samt information om hur du beställer betyg.

Blanketter

Avtal för bärbar dator

Avtal för lån av dator/pekplatta (PDF-dokument, 55 kB)

Regler (PDF-dokument, 65 kB)

Försäkring

Olycksfallsförsäkring Försäkringsbesked 2018 (PDF-dokument, 96 kB)

Ledighet

Ledighetsansökan (Word-dokument, 54 kB)

Läs mer om Sundsgymnasiets policy vid ledighet här.

Klagomål/synpunkter

Rapportering av synpunkt/klagomål (PDF-dokument, 1,0 MB)

Specialkost

Information + blankett (PDF-dokument, 240 kB)

GDPR-information

Vellinge kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna administrera din anmälan till vår verksamhet eller andra inlämningar. De personuppgifter som hanteras – se blanketter på sidan.

De personuppgifter som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas i våra verksamhetssystem. Dina personuppgifter kommer att hanteras av Utbildningsavdelningen.

Vellinge kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifterna du har lämnat längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är utbildningsnämnden som kan kontaktas på utbildningsnamnden@vellinge.se. Dina personuppgifter sparas i maximalt 2 år eller gallras vid inaktualitet, enligt skollagen.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.Vellinge.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Vellingekommun nås på dataskyddsombud@vellinge.se eller 0410-73 30 00.