Till Vellinge kommuns startsida

Blanketter

Här hittar du blanketter, dokument och manualer som kan skrivas ut samt information om hur du beställer betyg.

Blanketter

Ansökan

Ansökan till golfgymnasium 2017

Ansökan till ridsportsgymnasium 2017 (PDF-dokument, 35 kB)

Arbetsmiljö

Arbetsskada

Vid arbetsskada kontakta Cecilia Swärd cecilia.sward@vellinge.se för att göra en direkt anmälan till Försäkringskassan.

Tillbud

Tillbud är oönskade händelser eller situationer som skulle kunna leda till ohälsa eller olyckor. Om du har något att rapportera, fyll i en tillbudsrapport nedan. Blanketten lämnas till Cecilia Swärd cecilia.sward@vellinge.se.

Tillbudsrapport (Word-dokument, 78 kB)

Avtal för bärbar dator

Avtal för lån av dator/pekplatta (PDF-dokument, 55 kB)

Regler (PDF-dokument, 65 kB)

Försäkring

Försäkringsbesked 2017 (PDF-dokument, 34 kB)

Ledighet

Ledighetsansökan (Word-dokument, 54 kB)

Läs mer om Sundsgymnasiets policy vid ledighet här.

Klagomål/synpunkter

Rapportering av synpunkt/klagomål (PDF-dokument, 1,0 MB)

Specialkost

Information + blankett (PDF-dokument, 240 kB)

Betyg

Vill du beställa dina avgångsbetyg (på svenska eller engelska) kan du göra det här:
Mikaela.B.Baeckstedt@vellinge.se

Vi tar en administrativ avgift på 250 kr, en faktura kommer att skickas hem till dig. Uppge namn, adress, personnummer samt om betyget skall vara på svenska eller engelska".