Till Vellinge kommuns startsida

Äntligen dags för gymnasieval - välkommen att bli en av oss!

Vi hoppas att du och din framtid börjar på Sundsgymnasiet nästa höst. Här arbetar elever och lärare tillsammans för en öppen, positiv och trygg atmosfär. Här blir du betraktad som vuxen från den dag du kliver in, med de rättigheter och de skyldigheter det innebär.

Vår vision

Det dagliga arbetet på Sundsgymnasiet genomsyras av fem viktiga kompetenser för framtiden. Dessa värden uttrycker aspekter vi lyfter i den dagliga verksamheten för att våra elever skall utvecklas så väl kunskapsmässigt som på det personliga planet.

Dessa fem kompetenser ligger till grund för att nå vår vision.

Våra elevkompetenserVåra elevkompetenser är:

  1. Öppen
  2. Kunnig
  3. Kreativ
  4. Ansvarstagande
  5. Kommunikativ

"Sundsgymnasiet ska vara en skola där du får vara den du är och utvecklas till den du vill bli."

Sudsgymnasiet öppnar dörrarna mot vidare studier, mot resten av världen och banar vär för dina drömmar om framtiden. Skolan har ett brett utbud av högskoleförberedande program.

Här möter du elever med olika intressen och bakgrund. Vad alla har gemensamt är att de är studiemotiverade, har tydliga mål och en öppen tolerant inställning till studiekamrater, personal och omvärld.

Du är varmt välkommen att bli en av oss.

Jonas Frankel, rektor

P.S Vi har ständigt blickarna riktade mot samhället utanför skolan. Under din studietid skapar vi en mångfald av utbyten, resor och studiebesök som berikar utbildningen på olika sätt.