Till Vellinge kommuns startsida

Arbetssätt

I framtiden kommer det att växa fram en rad helt nya yrken. Våra barn måste lära sig fler språk och lära sig att arbeta interkulturellt. Vi blir också allt mer digitala. I skolans värld innebär det att vi måste förmedla helt nya kunskaper. Därför är det nödvändigt att skapa förutsättningar för hur vi på bästa sätt ska kunna utvecklas tillsammans.

Att arbeta i projekt

Den verklighet eleverna möter utanför skolan är inte uppdelad i ämnen. På Tångvallaskolan arbetar vi ämnesövergripande i projekt. Detta arbetssätt innebär att i varje projekt integreras flera olika ämnen. Samverkan mellan ämnen är nödvändig för att möjliggöra en allsidig och meningsfull kunskapsutveckling i enlighet med läroplanens värdegrund, mål och riktlinjer.

Entreprenöriellt lärande på Tångvalla

I denna artikel kan du läsa om hur vi utvecklar entreprenöriellt lärande.

Hälsofrämjande skola och skola för hållbar utveckling

Tångvallaskolan ingår sedan flera år i nätverket "Hälsofrämjande skola". Under de senaste åren har personalen på skolan arbetat för att öka elevernas fysiska aktivitet bland annat genom att skapa en idrottsprofil på skolan. Under våren 2008 blev Tångvallaskolan, som första rektorsområde i Vellinge kommun, certifierad av Kommunförbundet Skåne och Region Skåne för det hälsofrämjande arbetet.

Hitta information på vellinge.se

Mer information som rör skola och barnomsorg finns under utbildning och barnomsorg. Där går det bland annat att läsa om elevhälsan, studie- och yrkesvägledning och pågående kvalitetsarbete.