Grundskolor i Vellinge kommun

Här hittar du samtliga grundskolor i Vellinge kommun listade i alfabetisk ordning.

I Vellinge kommun finns sju kommunala grundskolor och fem som drivs i enskild regi. Du hittar kontaktuppgifter till samtliga skolor nedan samt länkar till skolornas egna sidor. Klickar du på en länk till en kommunal skola, kommer du till en ny menystruktur. Om du klickar på en länk till en fristående skola, lämnar du Vellinge.se.

GDPR-information

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.Vellinge.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Vellingekommun nås på dataskyddsombud@Vellinge.se eller 0410-73 30 00.