Grundskolor i Vellinge kommun

Här hittar du samtliga grundskolor i Vellinge kommun listade i alfabetisk ordning.

I Vellinge kommun finns sju kommunala grundskolor och fem som drivs i enskild regi. Du hittar kontaktuppgifter till samtliga skolor nedan samt länkar till skolornas egna sidor. Klickar du på en länk till en kommunal skola, kommer du till en ny menystruktur. Om du klickar på en länk till en fristående skola, lämnar du Vellinge.se.

GDPR-information

Vellinge kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna administrera din anmälan till grundskolan i Vellinge kommun. De personuppgifter som hanteras – se blankett nedan.

De personuppgifter som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning. Dina personuppgifter kommer att sparas i vårt verksamhetssystem Procapita. Dina personuppgifter kommer att hanteras av Utbildningsavdelningen.

Vellinge kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifterna du har lämnat längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandling är utbildningsnämnden som kan kontaktas på utbildningsnamnden@Vellinge.se. Dina personuppgifter sparas i maximalt 2 år eller vid inaktualitet, enligt skollagen.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.Vellinge.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Vellingekommun nås på dataskyddsombud@Vellinge.se eller 0410-73 30 00.