Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett nytt begrepp som omfattar familjedaghem och annan barnomsorg som inte är förskola eller fritidshem. Det kan till exempel vara flerfamiljslösningar.

Syftet med pedagogisk omsorg är att öka mångfalden i barnomsorgen genom en större variation av utförare.

Du som förälder väljer själv

Du kan själv välja om du vill placera ditt barn i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Idag är den enda pedagogiska omsorgen som finns familjedaghem. Dessa drivs i kommunal regi.

Det är alltid kommunen som godkänner verksamheten

För att driva pedagogisk omsorg behöver man bli godkänd av kommunen och uppfylla vissa kvalitetskrav. Kommunen är ytterst ansvarig för verksamheten.

Kommunen är dock bara skyldig att godkänna pedagogisk omsorg där det finns motsvarande verksamhet i kommunal regi. Det betyder att pedagogisk omsorg på nätter och helger inte kommer att godkännas.