Tångvalla förskola

Tångvalla förskola är en enhet på Tångvallas rektorsområde. På förskolan finns barn mellan 1 och 5 år på 7 avdelningar.

Månadens förskola - Förskoleforum

I mars 2018 utsågs Tångvalla förskola till månadens förskola utav Förskoleforum, ett kompetens- och utvecklingsforum för personal i förskolan. Artikeln om oss finner du här: Tångvalla förskola

Tångvalla förskola är Qualiscertifierad

Läs rapporten i sin helhet här Qualis (PDF-dokument, 643 kB)

Din resa

På Tångvallaskolan kan man börja i förskolan strax över året gammal och sluta 9:an femton år senare. Det händer naturligtvis mycket på den resan. Troligen den största förändringsprocessen i en människas liv

"Får man lukta, smaka känna, beröra....lär man sig mer än genom att bara läsa"

Anders Szczepanski, Linköpings universitet

Händer

Det finns 5 avdelningar på förskolan: Galaxen 1 och Galaxen 2 1- 3-åringar, Planeten 1- 2-åringar, Raketen 2-3-åringar, Stjärnan 2-3-åringar och på Tångvallagården finns det 2 avdelningar: Astronauterna 4-åringar och 5-årsavdelningen.

Vår verksamhet

Vi lägger stor vikt vid att vara ute dagligen och mycket, oavsett väder. Förskolan har en fantastiskt vacker utemiljö med gångavstånd till havet. Vi har också Christianiacyklar som tar 6 barn åt gången så att vi kan ge oss ut på lite längre turer.

Under året arbetar vi med 5 olika projektämnen som alla utgår från förskolans läroplan (Lpfö 98 -16): Socialt samspel, Egen och andras kulturer, Språk och kommunikation, Matematik, NO-teknik, natur ekologi hållbarhet.

Barnen har möjlighet till varierande och omväxlande aktiviteter som stimulerar till lek, fantasi och rörelse.

Alla barn som sover gör det i vagnar eller på sovramper utomhus året om.

Varje fredag sjunger vi tillsammans i "Hela huset sjunger"

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs här: (PDF-dokument, 327 kB)

Föräldraråd:


Kontakta oss

Adress: Bävervägen 1, 239 41 Falsterbo
Telefonnummer Rektor/Förskolechef: Louise Erlandsson: 040-42 55 70.
Telefonnummer bitr förskolechef: Lena Ljunggren: 040-42 55 85
Telefonnummer Administrativ chef: Josefin Danielsson 040-42 55 71

Telefonnummer Galaxen 1: 040-42 55 77/ 0709 91 55 77

Telefonnummer Galaxen 2: 040-42 55 78/ 0709 91 55 78

Telefonnummer Planeten: 040-42 55 79/ 0709 91 55 79

Telefonnummer Raketen: 040-42 55 80/ 0709 91 55 80

Telefonnummer Stjärnan: 040-42 55 81/ 0709 91 55 81

Telefonnummer Tångvallagården 5-års: 040-42 55 83/ 0709 91 55 83

Telefonnummer Tångvallagården Astronauterna: 040-42 55 86/ 0709 91 55 86

Förskoleinformation


Länk till Tångvallaskolan på Facebook

Studiedagar för förskolan

Under studiedagarna ägnar sig personalen åt kompetensutveckling och planering av verksamheten. Dessa dagar är förskolan stängd.

Måndagen den 12 mars 2018