Tångvalla förskola

Tångvalla förskola är en enhet på Tångvallas rektorsområde.
På förskolan finns barn mellan 1 och 5 år fördelat på sju avdelningar.

Stängd studiedag

Rättelse: måndagen den 8 oktober 2018 håller vi stängd studiedag.

Månadens förskola - Förskoleforum

I mars 2018 utsågs Tångvalla förskola till månadens förskola utav Förskoleforum, ett kompetens- och utvecklingsforum för personal i förskolan. Artikeln om oss finner du här: Tångvalla förskola

Tångvalla förskola är Qualiscertifierad

Läs rapporten i sin helhet här Qualis (PDF-dokument, 643 kB)

Din resa

På Tångvallaskolan kan man börja i förskolan strax över året gammal och sluta 9:an femton år senare. Det händer naturligtvis mycket på den resan. Troligen den största förändringsprocessen i en människas liv

"Får man lukta, smaka känna, beröra....lär man sig mer än genom att bara läsa"

Anders Szczepanski, Linköpings universitet

Händer

5 avdelningar på förskolan:
Galaxen 1 1-3-åringar
Galaxen 2 1-3-åringar
Planeten 1-2-åringar
Raketen 1-2-åringar
Stjärnan 3-4-åringar
2 avdelningar på Tångvallagården:
Solstrålarna 4-åringar
Astronauterna 5-åringar

Vår verksamhet

Vi lägger stor vikt vid att vara ute dagligen och mycket, oavsett väder. Förskolan har en fantastiskt vacker utemiljö med gångavstånd till havet. Vi har också Christianiacyklar som tar 6 barn åt gången så att vi kan ge oss ut på lite längre turer.

Under året arbetar vi med 5 olika projektämnen som alla utgår från förskolans läroplan (Lpfö 98 -16): Socialt samspel, Egen och andras kulturer, Språk och kommunikation, Matematik, NO-teknik, natur ekologi hållbarhet.

Barnen har möjlighet till varierande och omväxlande aktiviteter som stimulerar till lek, fantasi och rörelse.

Alla barn som sover gör det i vagnar eller på sovramper utomhus året om.

Varje fredag sjunger vi tillsammans i "Hela huset sjunger"

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDF-dokument, 345 kB)


Kontakta oss

Adress: Bävervägen 1, 239 41 Falsterbo
Tel Rektor/Förskolechef: Sara Thenfors Linderoth: 040-425572.
Tel Bitr förskolechef: Lena Ljunggren: 040-425585
Tel Administrativ chef: Josefin Danielsson 040-425571

Tel Galaxen 1: 040-425577  0709-915577
Tel Galaxen 2: 040-425578  0709-915578
Tel Planeten: 040-425579  0709-915579
Tel Raketen: 040-425580  0709-915580
Tel Stjärnan: 040-425581  0709-915581
Tel Tångvallagården 4-års: 040-425583  0709-915583
Tel Tångvallagården Astronauterna: 040-425586  0709-915586

Förskoleinformation


Länk till Tångvallaskolan på Facebook

Studiedag måndagen den 8 oktober 2018

Studiedagar för förskolan
Under studiedagarna ägnar sig personalen åt kompetensutveckling och planering av verksamheten. Dessa dagar är förskolan stängd.
Inga fler studiedagar inplanerade denna termin.