Till Vellinge kommuns startsida

Falsterbokanalen

Den 22 december 1939 togs beslutet i riksdagen om byggandet av kanalen och redan 1940 sattes arbetet igång.

Kanal istället för farliga rev

Redan 1884 motionerade Mårten Dahn i riksdagen om att bygga en kanal genom Falsterbonäset, för att sjöfarten därmed skulle slippa det förrädiska Falsterborevet.

1896 påbörjade Skanörsfiskare en kanal, men de upptäckte snart att projektet blev för stort. Under första världskriget kom frågan om kanalen upp på nytt, men det var först vid andra världskrigets början - då tyska mineringar gjorde sjöfart kring Falsterborevet omöjlig - som beslutet fattades.

Riksdagsbelut om kanal

Den 22 december 1939 togs beslutet i riksdagen om byggandet av kanalen och redan 1940 sattes arbetet igång. En bred gata höggs genom det då skogskädda området och grävningarna gjordes till stor del av värnpliktig personal.

Första fartyget 1941

Den 21 juli var Näset genombrutet och den 1 augusti 1941 gick distriktsfartyget Malmö, med bland annat sex stadsråd ombord, igenom som första fartyg. Kostnaden för hela kanalbygget blev 21 miljoner kronor. Till bro tog man den i reserv liggande Knippelsbron från Köpenhamn.

1992 byggdes själva brosystemet om och en ny modernare dubbeltungad bro stod färdig.

Per Albin-linjen

Farledens längd är 27 kilometer, varav dock endast 1 600 meter går genom land. Alldeles till vänster innan man kör över kanalen från Höllviken, finner man den så kallade Per Albin-linjen, en försvarslinje som byggdes under andra världskriget. Den består av stridsvagnshinder, bunkrar och fort, befästningar som skulle hindra en fientlig landstigning från havet.

Informationen på denna sida är hämtad från Västra Söderslätt: guide till kulturarv & besöksmål.