Till Vellinge kommuns startsida

Möllorna

Det finns två olika sorters möllor i Vellinge, holländaren och stubbamöllor.

Redan år 1505 nämns möllan i Skanör av den tyske fogden Berndt Lütke från Lübeck i en gränsangivelse.

Det finns två olika sorters möllor i Vellinge, s.k. stubbamöllor vilket innebär att en vertikal stock (stubben) bär upp byggnaden. När det var dags för att mala vreds hela möllan mot vinden. Vid gynnsamt väder maldes 300-400 kilo fodersäd per timme.

En annan typ är den s.k. holländaren. En väderkvarn med ett kvarnhus på stengrund och med en rörlig hätta överst, som bär vingarna och kan vridas i alla vindriktningar. De möllor som finns i Vellinge kommun är i gott skick och väl värda ett besök.