Till Vellinge kommuns startsida

Stora Hammars gamla kyrka

Äldsta delarna av St. Hammars kyrka från mitten av 1100-talet är i romansk stil, runda valv och tjocka murar. Kyrkan är unik vad avser inredning, då ingenting renoverats eller förändrats. Kyrkan, med omkringliggande kyrkogård, ger ett starkt medeltida intryck.

Anonym mästare

Kyrkan är uppförd av den anonyme Oxiemästaren, som fått sitt namn efter sina alltjämt välbevarade stenarbeten i Oxie kyrka. Kännetecknande för denne mästare är att han arbetar i kritsten och ofta avbildar ett lejon som äter vindruvor.

Kyrkan är tillbyggd åt öster på 1400-talet, vilket syns tydligt på exteriören där den äldsta delen har en rundbågsfris som löper under taket.

I tornet leder en järnskodd medeltida dörr in i kyrkan. På dörren finns ett handtag utformat som en ring som hålls av en järnhand. Denna öppning i väster togs upp så sent som 1804. Tre strävpelare finns på tornets södra sida.

Kyrktagning

Innanför porten i vapenhuset finns en kyrktagningspall och en kyrktagningsbänk. I valven i kyrkans äldsta del finns målningar från 1400-talet. De föreställer skapelsen, Kristi lidande och Kristi uppståndelse, och är troligtvis målade av en dansk målare, kallad Nodbomålaren. Dessa har varit överkalkade men togs fram 1964-65.

Den välbevarade dopfunten i kyrkan är också ett verk av Oxiemästaren. Vid dopfunten finns en baldakin, visande Jesu dop, och på orgelläktaren sitter tavlor målade av Claes Gertzon. På tavlorna ses Jesus med elva av sina lärjungar. Texterna under tavlorna beskriver var de haft sitt verkningsfält och på vilket sätt de dog.

Gammal bänkinredning

Bänkinredningen är ursprunglig och från 1600-talet. Den äldsta, från 1628, är prästbänken och den är vackert snidad och målad.

En orgelbyggare från Hyby, Carl Grönvall, tillverkade kyrkans orgel 1826. Orgeln renoverades 1967 av Anders Persson och används ännu idag.

Altaruppsatsen, en nattvardsrelief med inramning, och predikstolen som är rikt snidad och signerad, snidades av Johan Ullberg 1755.

Öppettider och frågor

Kyrkan är mycket populär som dop och vigselkyrka används den flitigt under sommarhalvåret. Under denna tid firar församlingen även gudstjänster och andakter i denna kyrka.

Under vinterhalvåret är kyrkan stängd.

Upplysningar om öppethållande fås av vaktmästaren i St. Hammars kyrkor på telefonnummer

040-602 46 87 eller 070-161 96 87.

Informationen på denna sida är hämtad från Västra Söderslätt guide till kulturarv & besöksmål.