Till Vellinge kommuns startsida

Månstorps Gavlar

De flesta slott eller herresäten med självaktning omger sig med en historia byggd på legender eller verkliga händelser. Månstorps gavlar är inget undantag.

Danskt renässansborg

Månstorps gavlar från ovanHär har den danska högadeln huserat sedan åtminstone slutet av 1400-talet. Och de öden som ägarna gick till mötes är i några fall både dramatiska och sorgliga. Vad sägs om Nils Hak som förlorade huvudet? Om Henrik Krummedige som hade så dåligt rykte att hans hustru försökte köpa honom en plats i himmelriket?

Vellingebon Sigvard Tyge är en man som kan Månstorp Gavlars historia på sina fem fingrar. Och han berättar gärna om vad som skett och om de människor som en gång levde där.

Resterna av en renässansborg som byggdes 1540-1547 återfinns idag på platsen. Den restes av den danske rikshovmästaren Eskil Bille. Men redan dessförinnan fanns ett herresäte på platsen.

I slutet av 1400-talet och början av 1500-talet bodde Nils Hak på Månstorp eller Mogenstrup som platsen hette innan namnet försvenskades. Han var en rik och mäktig man som var riksråd och regeringsmedlem och ägde många gårdar. Nils Hak var en spelare och slösare. Han förlorade den ena gården efter den andra.

Så småningom började han låna pengar av sin kusin Henrik Krummedige, och till slut tvingades han sälja också Månstorp. Motgångarna gjorde honom bitter och han anslöt sig till och blev ledare för en politisk rörelse som bekämpade högadeln. Det slutade med att man stormade och brände Skabersjö.

Blev av med huvudet

Nils uppror tog en ände med förskräckelse för honom själv och hans anhängare. Kung Christian II, mannen bakom Stockholms blodbad, slog ned upproret och Nils blev som straff avrättad i Köpenhamn. Legender och en gammal visa, vars sanningshalter är tveksamma, berättar en fortsättning på historien.

Efter avrättningen spändes kropp och huvud fast på Nils häst, varefter djuret skeppades över till Skåne och släpptes. Sin vana trogen sprang hästen, med sin huvudlöse ryttare hem till den gård där Nils familj vistades. Någon trevlig upplevelse kan hans sista hemkomst knappast ha varit.

Kom i vanrykte

Så småningom började den varmt religiösa Anne oroa sig för sin hårdföre makes själ. Vid ett tillfälle hade kommendanten på Akershus fästning i Oslo, då en del av det danska riket, kommit på kant med den danske kungen. Henrik Krummedige fick i uppdrag att bege sig till Akershus och byta ut kommendanten mot en mera lojal befälhavare.

Problemet var att kommendanten inte ville komma ut medan Henrik och hans soldater inte kunde komma in i fästningen. Till slut gav emellertid kommendanten upp sedan han lovats fri lejd. Men så fort han kom ut bröt Henrik Krummedige sitt löfte och lät döda honom.Månstorpsgavlar

Efter det hamnade Henrik i vanrykte. För att rädda hans själ gällde det att göra något för kyrkan. Därför skänkte hans hustru ett altare till V. Ingelstad kyrka, lät utvidga koret och gjorde en krypta där Krummedige skulle bli den förste att gravsättas. Om Henrik Krummedige verkligen fick en plats i himlen är okänt. Men altaret från omkring 1520 kan än idag beskådas i kyrkan.

Skyddas av fornminneslagen

Under senare år har Månstorps gavlar renoverats och skyddas idag av fornminneslagen. Numera härskar också lugnet i och kring ruinen. Forntidens dramatik sker i annan form när olika teater och musikgrupper under sommartid använder gavlarna som scen.

Text: Mats Amnell