Till Vellinge kommuns startsida

Falsterbohus Slott

Falsterbohus nämns första gången år 1311, då den ursprungliga borgen från slutet av 1200-talet intogs och förstördes av hanseaterna i strider mellan de vendiska hansestäderna och kung Erik Menved.

Storhetstid under 1300-talet

Falsterbohus och slottsruinenFalsterbohus, som återuppbyggts både större och starkare, utsattes redan efter några år på nytt för angrepp, denna gång av svenska styrkor under befäl av drotsen Mats Kettilmundsson. Vid slutet av 1300-talet försköts tyngdpunkten inom Skånemarknaden från Skanör till Falsterbo.

Kungens fogde flyttade då med sitt folk från den äldre och svagare Skanörsborgen till Falsterbohus, som bestod av en större salsbyggnad och ett kärntorn, omgivet av en ringmur och dubbla vallgravar.

Drottning Margareta

Falsterbohus var under 1300-talet en av de platser där drottning Margareta tog emot rådsherrar och sändebud från andra länder. På Falsterbohus avled hennes son Olof den 3 augusti 1387, blott 17 år gammal.

Olof hade efter sin morfar Valdemar Atterdag blivit kung i Danmark redan vid 5 års ålder och fem år senare även i Norge efter sin far Håkan Magnusson. Dödsorsaken blev aldrig med säkerhet känd. Olofs lik ställdes ut i Falsterbo kyrka, innan kroppen balsamerades och fördes till Sorö klosterkyrka på Själland.

Fynd vid utgrävningar

Under 1900-talets första decennium gjorde skaparen av Kulturhistoriska Museet i Lund, Georg J:son Karlin arkeologiska utgrävningar inom borgområdet. Många av lösfynden därifrån finns på Kulturen, men även Falsterbo Museum kan uppvisa några.

Nästa undersökning gjordes 1934-35 av dr Ragnar Blomqvist, som även gjorde rekonstruktionsskisser, betydligt mera troliga än Karlins. Fynden från denna undersökning har till större delen överförts till Stockholm.

Idag kan man på platsen få en uppfattning om hur slottet såg ut vid 1300-talets slut med rester av kärntornet, ringmuren, stenar som markerar sals byggnadens läge samt vallgravarna.

Källa: Falsterbohus, Ragnar Blomqvist