Trivselregler

Trivselregler och skärmförbud.

Innan badet

 • Om du själv inte vill bada, får du gärna vänta i vårt café. Vill du däremot gå in i simhallen behöver du betala inträde.
 • När barn är simkunniga, och har fyllt 12 år, så är de välkomna att bada på egen hand. Innan dess ska det alltid finnas en ombytt ansvarig vuxen med i simhallen. Den vuxne måste vara i vattnet tillsammans med barnen om de är under 7 år, eller ej simkunniga.
 • Ta av dig skorna innan du går in i omklädningsrummet. Bär dem i handen om du vill låsa in dessa i skåpet.
 • Duscha och tvätta hela kroppen utan badkläder innan badet.
 • Barn som fortfarande behöver blöja, ska bada i särskilt åtsittande badkläder. I receptionen kan du köpa speciella badblöjor.
 • Du får inte ha underkläder innanför badkläderna.
 • Man får endast bada i badkläder gjorda av funktionsmaterial. Om du är osäker på materialet i dina badkläder, fråga personalen i kassan innan ni betalar entré.
 • Barnvagnsparkeringen finns ute vid kassan, man kan låna lås eller ha med sig eget. Då utrymmet är begränsat så kan vi inte garantera att plats finns. Man får ej längre ta med sig barnvagnen in i omklädningsrum/simhall.

Under badet

 • Som vuxen ansvarar du alltid för de barn du har med dig. Lämna aldrig ditt barn utan uppsikt.
 • Du ska vara klädd så att du kan bada med barnen.
 • Följ skyltar och säkerhetsregler och personalens uppmaningar. Personalen ansvarar för att samtliga badgäster ska få en trevlig badstund och de avgör vad som är lämpligt, och vad som inte är passande.

Efter badet

 • Duscha innan du går in i bastun. I bastun sitter du utan badkläder på din handduk.
 • Var snäll och torka dig i duschutrymmet, så att det blir mindre blött i omklädningsrummet.

Skärmförbud i simhallen

Skärmar innebär en säkerhetsrisk då de kan splittras om du tappar dem, och de innebär ett distraktionsmoment för föräldrar som badar med sina barn.

Det är även svårt att kontrollera att mobiler och kameror inte används för att filma eller fotografera med.

Förhoppningen med detta är att vi uppnår en tryggare och säkrare miljö, samt trevligare och roligare upplevelse om man som besökare är mer närvarande i aktiviteten.