Renovering av gatubelysning fortsätter 2014

Nu i oktober startar arbetet med renovering av gatubelysningen runt om i kommunen. Arbetet kommer pågå under hela hösten. Närmare 700 armaturer byts till LED som är den senaste energisnåla tekniken.

Ett intensivt arbete kommer att ske runt om i kommunen från augusti till december.
Denna stora investering görs för att renovera delar av kommunens gatubelysningsnät som i vissa områden har många år på nacken. Arbetet kommer att ske i olika områden i kommunen, både i byarna och i tätorterna. Det är framför allt villagator och stråk där många oskyddade trafikanter rör sig som är utvalda på grund av dåliga befintliga armaturer.

Detta kommer att göras:

  • Byte av armaturer till LED-armaturer.
  • Förlängning eller kapning av stolpar.
  • Utbyte av en del rostiga stolpar
  • Utbyte av trästolpar till moderna stålstolpar.
  • Belysning av övergångsställe typ "Crosslight".

Bra för miljön

Armaturerna som monteras är av senaste LED-teknik som drar 20-30 watt. Detta kan jämföras med en kvicksilverlampa som drar 125 watt. Kvicksilverlamporna innehåller dessutom kvicksilver och ska fasas ur på grund av sin miljöpåverkan. Ljuset från LED-lamporna kommer att upplevas som behagligt och färgåtergivningen blir bättre.

Arbete med stolpar

De nya armaturerna kräver viss stolphöjd för att återge ljuset där det verkligen behövs på gator och gång/cykel-vägar varför stolparna kapas eller förlängs. De stolpar som har en arm som pekar snett uppåt kommer att kapas bort eftersom ljuset annars får helt fel riktning. Gamla trästolpar och en del rostskadade stolpar byts till nya stolpar. Detta kan även kräva byte av fundament varför grävning kan behövas i vissa områden.

Grenar kan behöva klippas bort

Det hänger mycket grenar framför gatubelysningen som hindrar ljuset och servicen. Både armaturen i toppen och serviceluckan som sitter nere på stolpen behöver vara åtkomliga. Vi ber därför alla att se över sina träd och buskar och klippa bort eventuella grenar. Det kan vara bra att se vad som behövs göras nu innan löven trillar av och även om inte byte sker överallt kan grenarna behövas tas bort.

Kommunens entreprenör, EL o DATA Installatören, ber alla trafikanter om att ha tålamod och att släppa på gasen när det blir trångt på gatorna.