Parkeringsreglerna övervakas

Från mitten av februari kommer Malmö industrivakter AB att sköta parkeringsövervakningen i Vellinge på allmänna kommunala gator och parkeringsplatser.

Parkeringsvakterna kommer bland annat att följa upp hur den tidsbegränsade parkeringen efterlevs och att bilister inte parkerar på platser reserverade för rörelsehindrade, om man inte har tillstånd.

Handlare, handikapporganisationer med flera har ofta klagat på att parkeringsplatserna inte används som det är tänkt eller att man hindras att komma fram på grund av felparkerade bilar.

Det är kommunens ambition att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten, nu när övervakningen startar.

Om man parkerar i strid med trafikreglerna och beroende på hur allvarlig förseelsen är kan man få betala en avgift, för närvarande 300 kr eller 600 kr.

Om man får en parkeringsanmärkning och anser att den är felaktig kan man bestrida den till Polisen. Avgiften ska betalas även om man begär rättelse eller bestrider anmärkningen.