Buss, båt, flyg och tåg

Det finns goda kommunikationer till och från Vellinge. Vårt vägnät ger möjlighet till snabb anslutning till motorväg mot Malmö, Lund och Trelleborg. Via Öresundsbron når du snabbt miljonstaden Köpenhamn.

Flyg

Vellinge ligger strax söder om Öresundsbron. På knappt en halvtimme når du Vellinge med bil både från Köpenhamns flygplats (Kastrup) och Malmö Airport (Sturup).

Vellinge har också en mindre flygplats, som ligger på gränsen mellan Vellinge och Trelleborgs kommun och som drivs av Söderslätts flygklubb. Flygplatsen har omkring 4 500 starter och landningar årligen.

Bil och buss

Bil går att hyra på ett flertal ställen på Köpenhamns flygplats (Kastrup) och Malmö Airport (Sturup). Det kan vara bra att känna till att det inom kommunen inte finns möjlighet att tanka alternativa drivmedel så som till exempel fordonsgas, samt att laddstolpar finns utsatta på flera olika platser i kommunen.

Om du önskar att åka kollektivt finns goda förutsättningar för detta. I de flesta delar i Vellinge kommun är det lätt att åka kollektivt. När du åker buss i Vellinge kommun är det med Skånetrafiken. Du som bor utanför tätorterna kan använda den så kallade närtrafiken, som kompletterar med transport från landsbygden in till närmaste tätort och busstation.

Tåg

Trafikverket har byggt ut Trelleborgsbanan mellan Trelleborg och Malmö, med nya pågatågsstationer i Västra Ingelstad och Östra Grevie.

Båt/Färja

Vellinge är också lättillgängligt genom de olika färjeförbindelserna till och från Tyskland och Polen.

Färdtjänst

Färdtjänst är särskild kollektivtrafik för dig som har ett varaktigt funktionshinder som gör att du har svårt att förflytta dig på egen hand eller har svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Läs om färdtjänst i Vellinge kommun.

Pendlarparkeringar

Om du har en bit till tågstationen eller busshållplatsen men ändå vill åka kollektivt kan du enkelt ställa bilen på någon av de många pendlarparkeringar som finns i kommunen. I högermenyn hittar du en förteckning där alla pendlarparkeringar i kommunen finns utmärkta.