Kronodal och Kungstorpsvägen

Inom ramen för Höllvikens stadsmiljöprogram ska Kungstorpsvägen förskönas och göras säkrare och mer tillgänglig.

En ordentlig, belyst gång- och cykelväg ska anläggas längs vägen där speciell hänsyn har tagits till barn på väg till och från Stora Hammars skola.

Oxelallén ska påbyggas med nya planteringar. Även korsningar längs med Kungstorpsvägen ska göras säkrare, och cirkulationspasset vid Preem-macken ska göras om för en tydligare trafiklösning.

Infrastrukturen för kollektivtrafiken ska få sig ett ordentligt lyft med bland annat nya bänkar och cykelställ.

Fontän, boulebanor och vacker grönska

Ny allmän platsmark ska uppföras runt Omtankens hus, vilket innebär en ny torgyta mellan Omtankens hus och kyrkan där möjlighet ges för reflektion och social vistelse. Sittmöjligheter, fontän, boulebanor och vacker grönska ska sättas på plats. Gestaltningen har hämtat mycket från kyrkans formspråk. Även parkeringar i området anläggs för att möta det behov som Omtankens hus kommer generera i.

Kommunens VA-enhet passar samtidigt på att förstärka ledningsnätet när det ändå grävs i gatan.