Kronodal och Kungstorpsvägen

Inom ramen för Höllvikens stadsmiljöprogram ska Kronodalsområdet och Kungstorpsvägen förskönas och göras säkrare och mer tillgängligt.

Kungstorpsvägen

En ordentlig, belyst gång- och cykelväg ska anläggas längs vägen där speciell hänsyn har tagits till barn på väg till och från Stora Hammars skola.

Oxelallén ska påbyggas med nya planteringar. Även korsningar längs med Kungstorpsvägen ska göras säkrare, och cirkulationspasset vid Preem-macken ska göras om för en tydligare trafiklösning.

Infrastrukturen för kollektivtrafiken ska få sig ett ordentligt lyft med bland annat nya bänkar och cykelställ.

Aktuellt just nu

kungstorpsvägen

Med start i april kommer en rad ingrepp att göras i korsningen Kungstorpsvägen - Stenbocks väg.

a) VA-ledningar läggs i den röda sträckningen.

b) En provisorisk förbifart byggs i orange sträckning.

c) När förbifarten är klar byggs VA-ledningarna i den blå sträckningen.

När den blå sträckningen är klar byggs gång- och cykelöverfarten över Stenbocks väg klart innan trafiken läggs tillbaka.

Kronodal

Ny allmän platsmark ska uppföras runt Omtankens hus, vilket innebär en ny torgyta mellan Omtankens hus och kyrkan. Sittmöjligheter, fontän, boulebanor och vacker grönska ska sättas på plats. Gestaltningen har hämtat mycket från kyrkans formspråk. Även parkeringar i området anläggs för att möta det behov som Omtankens hus kommer generera i.

Hela projektet beräknas pågå till september 2019.

Ritningar finns att titta på i högermenyn. Observera att vissa ändringar kan komma att göras i ritningarna med tiden.