Chatt med Carina Wutzler onsdagen den 8 november

Har du någon fråga eller synpunkt du vill framföra till kommunstyrelsens ordförande? Passa på att ställa den direkt till Carina Wutzler (M) här i chatten. Chatten är igång klockan 13-15. Detta är årets sista chatt.


Nu är chatten avslutad. Frågorna som hanns med under chatten besvarades, och de frågor som var snarlika besvarades bara en gång. Tack alla som medverkade!

Peter: Hej! Världen är överbefolkad. Sverige är överbefolkat. Vi lever långt över våra tillgångar, förbrukar mycket mer resurser än vad jorden klarar av och har mer avfall/utsläpp än vad som är långsiktigt hållbart. Ändå tar vi hit tusentals med människor hela tiden som förökar sig snabbare än svenskar och bara förvärrar detta grundläggande problem. För 50 år sedan var vi ca 5 miljoner svenskar, idag är vi 10 miljoner "svenskar". Överbefolkningen ger oss också köer i vården, matbrist (vi är inte längre självförsörjande), vattenbrist, bostadsbrist, utanförskap, kriminalitet, överbelastad förlossningsvård, trafikstockningar etc. men ändå blir vi hela tiden fler och ingen politiker vågar lyfta frågan. Hur resonerar Vellinge med att vi har som mål att vi ska växa med 1,5 % per år när vi i själva verket borde ha lägre födelsetal för att kompensera för att folk blir allt äldre? Att ha evig tillväxt som ambition är lika logiskt som att utöka sina lån för att ha råd att betala sina räntor - det fungerar upp till en viss gräns. (08 nov 12:56)
Carina Wutzler: Kommunens mål är att växa med 1% per år över tid. Det målet har vi satt för att vi behöver växa för att klara fortsatt hög kvalitet i välfärdstjänsterna men tillväxten måste ske på rätt sätt. Givetvis kan inte kommunen var och när folk ska flytta till och ifrån kommunen men genom en bra samhällsplanering kan vi få en jämnare tillväxt i hela kommunen. In- och utflyttning varierar också över tid. De senaste två åren har Vellinge vuxit mer än 1% per år men så såg det inte under flertalet år tidigare. (08 nov 13:02)
CS: Varför kan ni inte sätta upp fartkameror längs Kämpingevägen? Hej. Jag har i många år skrivit både till Vellinge kommun, trafikverket och länsstyrelsen angående ökningen av biltrafik och alldeles för höga hastigheter längs Kämpingevägen. Men ni vägrar lyssna. Jag har åtskilliga gånger bevittnat och varit med om obehagliga olyckor och situationer vid denna väg. Många bilister tar ingen hänsyn utan kör alldeles för fort och kör om där det är dålig sikt. Varför kan man inte sätta upp fartkameror för att få ner hastigheten och samtidigt få en bättre och säkrare boendemiljö för oss som bor längs vägen? Det fungerar ju på Falsterbovägen. Hade hellre sett fartkameror än en ny skapelse i en rondell. Hur prioriterar ni egentligen? Pengar saknas ju inte. Kom gärna på besök för att känna av den verklighet vi lever i varje dag. Jag är oerhört frustrerad över att både Vellinge kommun, Trafikverket och länsstyrelsen hela tiden undviker att ta ansvar genom att bara skylla över på varandra. Mvh CS (08 nov 12:58)
Carina Wutzler: Trafikövervakningen åligger polisen och inte kommunen. Kommunen har köpt in ett antal skyltar som visar uppmätt fart och påminner trafikanterna om vilken hastighet som gäller i aktuellt område. Den kan användas i området under en period. Polisen som ansvarar för fartkamerorna. (08 nov 13:05)
Leif: Varför vill inte ni sänka skatten i er budget som Liberalerna och Nya Listan? (08 nov 13:01)
Carina Wutzler: Jag förespråkar sänkt skatt men det måste ske i en tid när det är ekonomiskt försvarbart. Att göra det ett enskilt år som ett populistiskt utspel känns inte aktuellt när vi har stora tunga finansieringar framför oss och nödvändiga satsningar i olika verksamheter. Jag tycker det är viktigt med ett långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande. Som opposition har man inte samma ansvar som den/de som styr. (08 nov 13:16)
Fredrik: Hej, Debatten kring återvinningscentralen är igång och informationen är knapphändig. Det har ganska tydligt framgått varför ni inte vill lägga den på Agneshill. Lilla Hammar öster framstår i Sigmas utredning som ett bra alternativ, om än att den påverkar landskapsbilden, vilket de dock påpekar att det inte spelar någon roll då superbussarna skall stanna där i framtiden. Varför utreds inte detta alternativet alls? Marken är kommunens, kortast tidshorisont, hästar och vikingabyn påverkas inte, MEN framföra allt, inga boende lika nära som de två ni håller på med nu. Bortsett från buller från en ny anläggning kommer strålkastarljus att påverka alla boende något fruktansvärt, hur hade du själv tyckt det varit med strålkastarljus in i ditt hem? (08 nov 13:03)
Carina Wutzler: Det stämmeratt kommunstyrelsen har beslutat om planuppdrag för ny återvinningscentral och att den placering som ligger till grund för det kommande planarbetet är området intill den befintliga. Det finns en mängd frågor som kommer behöva utredas och besvaras i det kommande planarbetet. Givetvis kommer synpunkter tas och beaktas i arbetet. Exakt utforming och storlek är inte beslutat. Min ambition är att använda minsta möjliga yta. Samtidigt behöver vi en modern central som behöver en bättre utformning både innehållsmässigt och utseendemässigt. Jag ser också att vi i planarbetet kan titta över annat som idag fungerar mindre bra i området, tex gång- och cykelväg till och från ridsportanläggningen, entrén till Fotevikens museum och hela trafiksituationen. Tanken är ju inte att göra detta för att försämra. Och nej, jag vill inte ha strålkastarljus in i mitt vardagsrum. Tanken är inte att ngn annan ska få det heller. (08 nov 13:12)
Bosse: Har bott i Skanör sedan början av sjuttiotalet. Har alltid undrat varför man inte lyckats bygga en bastu i Skanörs hamn. Många försök har gjorts att förverkliga detta, men misslyckats på ett eller annat sätt. Vad har kommunen för konkreta planer i denna fråga? Man kan knappast vänta på att någon riskkapitalist vill bygga ett spa därnere. Alltså: Har man några konkreta planer? I så fall när kan dessa förverkligas? Kan exempelvis kommunen bygga en bastu, och en bildad bastuförening står för driften? mvh Bo Olsson (08 nov 13:11)
Carina Wutzler: Sen våras finns det en antagen detaljplan för Skanörs hamn som möjliggör byggnation av en bastu/kallbadhus i Skanörs hamn. 2014 tecknade kommunen en avsiktsförklaring med en aktör som sade sig vara villig att bygga ett kallbadhus. Det pågår diskussioner om att fullfölja dessa tankar. Tanken är inte att kommunen ska bygga och drifta utan att en privat aktör ska göra det. Min förhoppning är att det ska kunna finnas en bastu/kallbadhus i hamnen under 2019. (08 nov 13:19)
Linn: Hart hört om att ni ska bygga ut Återvinningscentralen i Höllviken, kommer inte den förstöra vår fina utsikt? Håller med om att något behöver göras och att den är för liten och ful idag men måste den nya bli så himla stor? (08 nov 13:15)
Carina Wutzler: Förmodar att du tänker på de kartor som bla presenteras i dagstidning under senaste veckan. I dessa inringas aktuella områden men min ambition är att hålla nere ytan och att vi ska få till en utformning som ska smälta in och anpassas på ett bra sätt. Nuvarande central är inte vacker och fungerar dåligt. utsikten är viktig men hänsyn till de som bor och verkar i området i dag. En ny plan kan bidra till en lösning som blir bättre på flera plan som jag ser det. Se även mitt tidigare svar ovan. (08 nov 13:23)
Fredrik: Tack för svaret gällande ÅVC - dock var det ju inget svar på varför alternativet Lilla Hammar Öster inte utreds? (08 nov 13:18)
Carina Wutzler: Missade det. Det har funnits med en placering mer österut i utredningen men den har vi valt bort då det är ett område vi vill avvakta att använda och ha som markreserv och för att få en tydligare helhetsbild av det området. Den hade också blivit påtaglig som en del av entrén in i Höllviken vilket vi inte ser som positivt. (08 nov 13:28)
Bosse: Ni är inte bekymrade över de priser som måste tas ut för ett bastubad när en privat ägare skall driva ett spa där. För en spa anläggning blir det antagligen för att det skall gå ihop ekonomiskt. se på prisbilden på ett bastubad vid spa anläggningen vi lotsstationen. Man måste se en bastu som ett typiskt friskvårdsprojekt. Kan man inte tänka sig att kommunen bygger och en förening driver den, ungefär som vissa ridanläggningar inom kommunen? (08 nov 13:28)
Carina Wutzler: Tanken är inte att kommunen bygger utan att det ska vara en anläggning som riktar sig till en bred målgrupp. Tänker inte mig något lyxigt spa. Diskussioner pågår och hoppas dessa ska bli verklighet. Blir det inte så får vi kanske tänka om. (08 nov 13:33)
Eva: Hej. Hur har det gått med markanvisningstävlingen i Östra Grevie ? (08 nov 13:29)
Carina Wutzler: Diskussioner pågår med utsedd aktör men inte formellt färdigt vad jag känner till. (08 nov 13:41)
Mia: Hej, läst att vattnet i rondellen i Höllviken som håller på att göras om kommer vara avstängd på vintern? Det är ju lite trist… (08 nov 13:29)
Carina Wutzler: Då det finns en risk att vattnet sprider sig/stänker ut på vägen och då kan innebära halkrisk har trafikverket krävt att vattenspelet ska stängas av under vintermånaderna. Istället kommer rondellen prydas av en ljusdekoration under större delen av den tid som vattnet inte är igång. Så totalt sett kommer det bli bättre än idag. (08 nov 13:36)
B.J: När är det inflytt i de nya lägenheterna i centrala Vellinge? Är det enligt tidsplan trots att det brunnit där? (08 nov 13:30)
Carina Wutzler: Som tur är upptäcktes branden i tid. Den åsamkade vissa skador men som tur är inget större. Inflyttningen har försenats en månad. Lägenheterna är inflyttningsklara i början av nästa år. En del kontrakt är redan tecknade och en del lägenheter håller på att hyras ut. (08 nov 13:39)
Eva: Vad gäller för bosättningslagen som kom till 2016? Vart ska flyktingarna ta vägen när deras tid är slut i de tillfälliga bostäderna? (08 nov 13:37)
Carina Wutzler: Nyanlända som anvisas till kommunen enl bosättningslagen erbjuds ett tillfälligt etableringsboende under max 24 månader. Under denna tid ska varje individ själv hitta annan bostad. klarar man inte det och kontraktstiden löper ut är det individens ansvar att ordna eget boende. När det gäller familjer med barn finns det särskilt stöd i socialtjänstlagen där kommunen har ett ansvar att bistå med bostad under viss tid. (08 nov 13:45)
Mia: Jaha okej, ska det vara en julpynt eller vanlig belysning? Hade varit mysigt med lite julfint! (08 nov 13:39)
Carina Wutzler: Tror att det blir en stor upplyst "julgran" likt den som fanns i rondellen tidigare. (En konformad julgran) (08 nov 13:47)
Bosse: Jag är rädd för att ert upplägg, kommer att resultera i samma sits som det gjort de sista trettio åren, dvs rinna ut i den Skanörska sanden ! (08 nov 13:40)
Carina Wutzler: Det har hänt mycket positivt i hamnen, Skanör och i kommunen de senaste åren så det känns som det är bättre att blicka framåt än bakåt. (08 nov 13:49)
Lena: Hej. Många oroliga badare, inklusive mig själv, har hört rykten om att parkeringarna vid Stens brygga kommer att försvinna i och med ombyggnationen. Stämmer verkligen detta? (08 nov 13:41)
Carina Wutzler: Vad jag vet kommer de inte försvinna. Kan inte exakt antal och hur de kommer placeras så har inga detaljuppgifter. Christian Lagerblad är ansvarig projektledare så han har alla detaljer. (08 nov 14:00)
Eva: Vad är den totala kostnaden för Vellinge kommun för byggande eller inköp av bostäder till ensamkommande,flytktingar eller andra som har fått permanent uppehållstillstånd som har behövt akuta bostäder? Tänker på både baracker och nybygget i Skanör (08 nov 13:46)
Carina Wutzler: Jag har inte totalbeloppet i huvudet rakt upp och ner. Kommunen hyr ju Foteviken och äger några fastigheter själv. En del hyrs via pribo modellen och modullägenheterna har Veboa byggt. Inte helt enkelt att svara på den frågan. Grundprincipen är att hyran ska matcha kostnaden. (08 nov 13:54)
Eva: "Under denna tid ska varje individ själv hitta annan bostad. klarar man inte det och kontraktstiden löper ut är det individens ansvar att ordna eget boende."= De vräks alltså? Vill veta konkret vad som görs! (08 nov 13:53)
Carina Wutzler: Man uppmanas lämna etableringsbostaden eftersom kontraktstiden gått ut. (08 nov 14:03)
Eva: Ja men någon kostnad måste det ju vara och det måste ju finnas ett resultat av detta? (08 nov 13:56)
Carina Wutzler: Jag har inga uppgifter på detta men du får gärna ta del av kommunens delårsrapport och kommunens årsredovisning från 2016. (08 nov 14:05)
Gustav: Hur går det med tiggerifrågan och överklagandet? (08 nov 14:01)
Carina Wutzler: Vi har beslutat att överklaga länsstyrelsens beslut att upphäva Vellinges tiggeriförbud. Överklagan ska vara inlämnad senast måndag till förvaltningsrätten som sen kommer behandla vår överklagan. Jag hoppas att det inte ska ta alltför lång tid innan vi får beslut från dem. (08 nov 14:08)
Eva: Hur blir det med fritidsgården ? (08 nov 14:14)
Carina Wutzler: Det som finns kvar av den gamla ska saneras och rivas. Arbetet drar ut lite på tiden då det ska stämmas av med försäkringsbolag och handlas upp. Tar ca 4-6 månader innan rivningen är genomförd. Planen är att bygga upp i samma stil med innehållet fritidsgård och ev annat som det finns behov. Tyvärr kommer det nog dröja ca 2 år innan vi har ny byggnad med verksamhet i på plats. (08 nov 14:24)
Vellingebo: Hej, Ser verkligen fram emot att ni ska göra om Stortorget i Vellinge så det bli lika fint som Lilla torg. Skulle vilja önska att det kom upp lite värme, bänkar och parasoller. Hade varit mysigt om det kunde öppnas någon servering osv också. Finns det några planer för detta? (08 nov 14:17)
Carina Wutzler: Ombyggnaden av Vellinge centrum kommer fortsätta under nästa år. Det kommer bli bredare trottoarer, trevligare sittytor, ny belysning och ny plantering. Om det blir just värmare och parasoller vet jag inte. Det ingår inte någon fast byggnad för servering på torget i nuläget. (08 nov 14:32)
B.J: Hur många flyktingar har Vellinge tagit emot än så länge? (08 nov 14:18)
Carina Wutzler: De personer som anvisas till kommunen enligt bosättningslagen är personer som fått uppehållstillstånd. 2016 fick kommunen ett anvisningstal på 159 individer. Samtliga av dessa har erbjudits boende i kommunen. 2017 har kommunen tilldelats talet 159 och vi kommer klara ca 100 personer av dessa fram till årsskiftet. Inga ensamkommande har kommit till kommunen sen början av 2016. (08 nov 14:29)
Eva: Vem har bekostat nybygget i Skanör ? (08 nov 14:24)
Carina Wutzler: Menar du modullägenheterna är det Vellingebostäder som byggt det på uppdrag av kommunen efter beslut i kommunfullmäktige. (08 nov 14:25)
Sven : Behövs verkligen skydd mot stigande vatten? Kommunen lägger mycket resurser på den frågan. (08 nov 14:26)
Carina Wutzler: Det här är en viktig framtidsfråga för hela kommunen och inte minst för de som bor och verkar på Näset. Åtgärderna behövs för att skydda bebyggelse och stora natur- och kulturvärden mot tillfälliga havsnivåhöjningar. En trygghets- och säkerhetsfråga för de som bor och lever här. Men även en åtgärd för fortsatt utveckling och framtidstro. Kommunen har lagt mycket resurser på frågan, både tid och pengar men jag anser det nödvändigt. Vi kommer nu arbeta vidare med att undersöka möjligheten till finansiellt stöd såväl nationellt som på EU nivå. (08 nov 14:40)
Eva: Carina,har ni fått någon respons från polismyndigheten om att kanske få fler synliga poliser i kommunen ? (08 nov 14:27)
Carina Wutzler: Tyvärr inte. De områdespoliser som utlovats har inte kommit i den utsträckning som myndigheten sagt. (08 nov 14:44)
Åke P: När ombyggnaden av Vellinge centrum ska genomföras? Har pratats om det länge och ser fram emot att det ska bli lika fint som Lilla torg. (08 nov 14:31)
Carina Wutzler: Ja, arbetet är försenat men planen är att det ska komma igång i början av nästa år. Tanken var att det skulle vara igång för fullt men tyvärr tar saker och ting lite längre tid än vad man vill ibland... (08 nov 14:42)
Eva: Jag frågade vem som har bekostat bygget, inte vem som har byggt det! (08 nov 14:32)
Carina Wutzler: Det är Vellingebostäder som bekostat bygget. (08 nov 14:35)
Linda: Hej, Jag undrar hur ni ser på trefiligt på motorvägen in till Malmö/tillbaka (men också E6an generellt)? Kan ni bestämma något där? Om inte, har ni någon möjlighet att påverka? Eller sker de besluten på andra distanser? (08 nov 14:39)
Carina Wutzler: Vi arbetar för en utbyggd E6, alltså fler filer. Det behövs längs hela sträckningen upp till Helsingborg. Vellinge har möjlighet att yttra sig över nationell plan och här lyfter vi detta som en angelägen fråga för oss och invånarna. Ju fler som driver detta desto bättre och tyngre väger det naturligtvis. Det är ju trafikverket och ytterst regeringen som beslutar. (08 nov 14:49)
Eva: Så helt plötsligt har inte Vellinge kommun betalat ett enda boende för nyanlända? (08 nov 14:40)
Carina Wutzler: Jag vet inte riktigt vad du menar? Jag har svarat på frågorna. Vellinge kommun äger HVB hemmen för de ensamkommande och de finns med i kommunens resultatbudget som en investering. (08 nov 14:57)
Uno: Äntligen har trafikverket röjt på tomten norr om gamla stationshuset i V. Ingelstad tomt 3:4, och nu ser man verkligen hur stort utrymmet är. Varför lades inte servicevägen där ? Projektledaren kunde inte, eller ville inte svara på det. Den går nu rakt in i bebyggelsen, och någon ritning går inte att få tag på i kommunen. Den som finns är från 2014. Nya bostäder planeras att bygga på tomten där pizzerian ligger,det blir nog inte så trevligt att se dom fulla godstågen skramla förbi. Varför görs det skillnad på Ö.Grevie station och V.Ingelstad ? Vindskydd på hela perrongen. Bullerskydd även vid den gamla bebyggelsen ? Var skall den utökade parkeringsplatsen ligga, kommer ytterligare fler grönområde att försvinna ? (08 nov 14:45)
Carina Wutzler: Många detaljfrågor som jag inte kan besvara men ta gärna kontakt med Anna Möller på tillväxtavdelningen som kan lotsa dig rätt för att få svar på allt. Det kommer att byggas fler pendlarparkeringar både i V Ingelstad och Ö Grevie i år och nästa år. Det händer en del i området kring stationerna nu och kommande år så det kommer nog förändras en del utseendemässigt med ny och annan bebyggelse intill. (08 nov 14:53)
Eva: Vad ska det göras åt parkeringssituationen i Östra Grevie ? (08 nov 14:55)
Carina Wutzler: Förmodar du menar i området kring stationen. Det kommer byggas fler pendlarparkeringar i år och under nästa år. Finns medel avsatta i budgeten för detta. (08 nov 14:59)