Vellinges skolor klättrar i SKL:s Öppna jämförelser

Vellinge kommuns grundskolor har i SKL:s Öppna jämförelser 2017 rankats till plats 6, vilket är en förbättring från förra året då Vellinge låg på plats 10 av Sveriges 290 kommuner. Vellinge hamnar på första plats bland Skånes kommuner.

SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) Öppna jämförelser när det gäller grundskolor i kommunerna publiceras en gång per år. Till grund för rankingen ligger elevernas resultat i skolan och även deras syn på skolan i form av enkätsvar.

Resultatet har i år förbättrats för flera nyckeltal, bland annat har andelen elever i årskurs 9 som når kunskapskraven i alla ämnen och är behöriga till gymnasiet ökat. Vellinge kommuns elever presterar också bättre än vad de förväntas göra enligt modellberäknade värden. Dessa värden tar hänsyn till kommunens och elevgruppens sammansättning i relation till andra kommuner.

Placeringen visar att kommunens skolor genomgående håller hög kvalitet. Med högt satta mål för skolorna fortsätter utvecklingsarbetet för att nå ännu bättre resultat både vad gäller kunskapskraven och elevernas syn på skolan.

Storfors kommun placerar sig på förstaplatsen, på andra respektive tredjeplats ligger Borgholm och Malung-Sälen.

Vellinge toppar Skånelistan

Vellinge ligger med sin sjätteplats överst i Skåne, följt av Lomma på plats 25, Svedala på plats 30 och Lund på plats 34.

Länk till SKL:s sida där du hittar mer ingående information