Vellinge kommun utlyser markanvisningstävling för bostadsbebyggelse i Höllviken

Vellinge kommun har för avsikt att bygga nya bostäder utmed Höllvikens centrumgata. I dag går kommunen ut med en markanvisningstävling.

Markanvisningen gäller den gamla förskoletomten Mariastugan, utmed Falsterbovägen.

Kommunen efterfrågar hyresrätter med handel i bottenvåningarna. En ny torgyta ska skapas för möten och social rekreation. Detaljplanen som ger möjlighet till byggnation av bostäder i upp till fyra våningar är ute på samråd.

- Projektet ska bli en förebild både gestaltningsmässigt och hållbarhetsmässigt för kommande förtätningar längs Falsterbovägen, säger projektledare Linda Ericsson

Du kan hitta mer information och allt tävlingsunderlag här