Länsstyrelsens beslut om avslag på lokala ordningsföreskrifter överklagas

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva tre punkter som kommunfullmäktige beslutat att anta i de lokala ordningsföreskrifterna. Vellinge kommun kommer att överklaga beslutet på två av de tre punkterna.

Kommunfullmäktige fattade den 20 september beslut om att anta nya, reviderade lokala ordningsföreskrifter. En av punkterna, punkt 11, föreskriver ett förbud mot passivt insamlande av pengar (tiggeri) på sex särskilt markerade platser i kommunen. De andra två punkterna är dels punkt 14, som rör grillförbud på badplatser under särskilda tider, och punkt 19 som föreskriver att förorening av hundar ska plockas upp på särskilda områden.

Beslutet var tänkt att börja gälla från årsskiftet, och det skickades vidare till länsstyrelsen som utreder om beslut är förenliga med ordningslagen.

Länsstyrelsen fattade den 23 oktober beslut om att upphäva de tre nämna punkterna. Länsstyrelsens beslut går att läsa här. (PDF-dokument)

Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) har nu beslutat att överklaga länsstyrelsens beslut om avslag på två av tre punkter, punkt 11 och 14.

- Länsstyrelsens argument för sitt beslut, att vi inte kunnat visa att tiggeri stör den allmänna ordningen, håller inte. Myndighetens krav på kommunen i den här frågan rimmar inte rätt med hur man brukar hantera kommunens lokala ordningsföreskrifter. Länsstyrelsens agerande är både inkonsekvent och ologiskt. Jag kräver därför att förvaltningsrätten återförvisar ärendet till länsstyrelsen och att Vellinge får frågan prövad på ett seriöst och rättvist sätt, säger Carina Wutzler.