Vellinge kommun får högsta kreditvärdighet för fjärde året i rad

Standard & Poor´s är ett av världens ledande ratinginstitut. För fjärde året i rad har de nu gett Vellinge kommun det högsta möjliga betyget i kreditvärdighet: AAA.

Institutet bedömer att ekonomin är sund och stark. Beröm ges för kommunens förmåga att tillhandahålla effektiva offentliga tjänster och ett starkt budgetresultat, till en låg skattesats. Kommunens goda likviditet möjliggör återbetalning av lån som förfaller inom ett år.

- Ratingen skapar en trovärdighet hos de investerare som ska låna ut pengar till Vellinge kommun. I förlängningen ger den oss lägre räntekostnader. Det blir en bekräftelse på vår goda ekonomi, säger Vellinge kommuns ekonomidirektör Åke Grönvall.

- Jag är stolt och glad över att Vellinge kommun för fjärde året i rad får högsta betyget AAA. Ett långsiktigt ekonomiskt ansvarstagande och en sund ekonomisk hushållning är en viktig förutsättning för effektiva verksamheter och jämn och hög kvalitet även i framtiden. Det här visar att vi har en stabil och bra grund att arbeta vidare med, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Här kan du ta del av Standard & Poor´s analys Ratingbetyg 2017 (PDF-dokument, 225 kB)