Vellinge fortsatt högt i rankning över företagsklimat

Svenskt näringsliv släppte på tisdagen sin rankning om företagsklimatet i svenska kommuner. Vellinge kommun hamnar fortsatt högt, även om placeringen sjunkit jämfört med förra året, till plats 14.

- Plats 14 av 290 är ju inte dåligt men vi är självklart inte alls nöjda, vi har högre ambitioner än så här, säger Sara Palo, turism- och näringslivsstrateg i Vellinge kommun

- Vi har redan satt igång med att vidta ett antal större åtgärder. Åtgärder som vi ser att andra kommuner som klättrat i rankingen redan implementerat, säger Sara Palo.

Förenkla helt enkelt

En av dessa åtgärder är utbildningen Förenkla helt enkelt, som omfattar större delen av tjänstemannakåren i kommunen och vars syfte bland annat är att öka förståelsen för företagens behov i hela organisationen.

En annan åtgärd är Serverat, en samling e-tjänster som syftar till att digitalisera och förenkla tillståndsprocessen och fungera som ett nytt dialogforum mellan kommunen och näringslivet.

Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) ser näringslivet som en viktig roll i kommunens utveckling.

- För mig är det viktigt att kommunen ses som en samarbetspartner som skapar förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya att etablera sig. Vi har tagit till oss företagens synpunkter om att kommunens service inte står upp till önskemålen. Därför vidtar vi nu flera åtgärder som till exempel förenklad handläggning av ärenden, införande av företagslots samt förbättring av informationen till och dialogen med företagarna. , säger Carina Wutzler

Företagare efterfrågar kortare handläggningstider

Svenskt näringslivs årliga rankning baseras på enkätsvar från Svenskt näringslivs lokala företagsmedlemmar och på statistik från SCB. I år har även ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige varit med och svarat på frågor.

Undersökningen visar bland annat att flera lokala företagare önskar kortare handläggningstider och ökad service.

- Drivet och engagemanget hos näringsidkarna är stort och det ska vi ta till vara och möta upp på ett ännu bättre sätt. Jag är inte nöjd med årets placering, nu måste vi se till att ta oss tillbaka på pallplats igen, säger Carina Wutzler