Ungdomsteamet kan hjälpa dig att planera din framtid

Behöver du motivation till att återuppta studier eller vill du ha stöd för att närma dig arbetsmarknaden? Då är du välkommen att kontakta ungdomsteamet som hjälper dig att hitta lösningar för just dig till studier, praktik eller arbete.

Ungdomsteamet kan hjälpa dig att planera din framtid, hitta tillbaka till skolan eller komma ut i arbetslivet. I ungdomsteamet samverkar arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare och ungdomscoacher, med målsättningen att minska ungdomsarbetslösheten.

Verksamheten riktar sig till dig som är mellan 16 och 24 år, och som varken studerar, arbetar eller praktiserar.

Ungdomsteamet startade i början av 2016, och det har fungerat bra, enligt Mari Erlandsson, en av coacherna.

- Nu har vi två specifika handläggare på Arbetsförmedlingen och två representanter inom skolan, och det gör vår samverkan mycket enklare och mer effektiv. Tillsammans med deltagaren gör vi individuella planeringar. Vi lyssnar på behov, önskemål och erfarenhet och så försöker vi göra det bästa utifrån det. Tanken är att ingen ska falla mellan stolarna, säger hon.

Låter detta intressant för dig? Eller känner du någon som du tror att det skulle passa? Då är du välkommen att kontakta ungdomscoacherna i teamet.

Magnus Lindbro 070-991 56 51, e-post: magnus.lindbro@vellinge.se

Mari Erlandsson tfn 070-991 50 75, e-post: mari.erlandsson@vellinge.se