Tips på hur du kan spara vatten

På många platser i landet är det just nu vattenbrist på grund av låga grundvattennivåer. I Vellinge kommun råder inga restriktioner i dagsläget, men det finns trots det stor anledning att vara sparsam med sin vattenanvändning. Här kan du ta del av tips om vad du kan göra för att spara vatten.

Vattenkran

Det är just nu bevattningsförbud i ett antal kommuner. På kommunens VA-avdelning har det kommit in frågor om restriktioner, så som till exempel bevattningsförbud eller förbud att fylla på pooler, men än så länge så är vattentillgången fullt tillräcklig. Vellinge kommun bevakar situationen tillsammans med dricksvattenproducenten Sydvatten.

Även om restriktioner för tillfället inte är aktuella så ber vi alla kommuninvånare att vara sparsamma med vattenanvändningen. Små förändringar i vardagen kan göra stor skillnad. På sin hemsida har Sydvatten sammanställt en rad tips på hur du kan använda vatten på ett klokt sätt.

Ta del av tipsen här.