Störningar i trafiken mellan Foteviken och Skanör-Falsterbo p.g.a. grävarbete

E.ONs arbete med förläggning av kabel för att förstärka elförsörjningen till Skanör-Falsterbo fortsätter, vilket skapar vissa trafikstörningar.

Komplikationer med borrningen vid gång-och cykelvägen i Höllviken har lett till att entreprenören fått förlängt grävtillstånd till och med den 30 juni.

Framkomligheten är begränsad för gång- och cykeltrafikanter utmed väg 100, eftersom cykelvägen bitvis stängts av.