Spolning i ledningsnät på Gränsvägen i Höllviken den 6 oktober

Den 6 oktober kommer en av Vellinge kommuns entreprenörer att utföra renspolning i delar av vattenledningsnätet på Gränsvägen i Höllviken. Syftet med spolningen är att förebygga problem med missfärgat vatten

Spolningen kommer att ske från  08.00 till 13.00. Information har gått ut via posten till alla berörda hushåll.

Vellinge kommun ber om överseende för olägenheten som spolningen medför.