Sök stipendier inom kultur, idrott och ledarskap

Kommunfullmäktige i Vellinge har beviljat medel för stipendier inom kultur, idrott och ledarskap. Sista ansökningsdatum på söndag den 1 oktober!

Musikalelever

Kultur

Stipendier delas ut för att stödja och uppmuntra talangfulla utövare inom skilda kulturella områden. Stipendier är främst ämnade för personer som står i början av sin konstnärliga bana.

Idrottsutövare/lag

Stipendium kan tillfalla en idrottsutövare eller ett idrottslag som uppnått utmärkta resultat, visat prov på gott kamratskap och/eller förutom sitt idrottsutövande utfört ett oegennyttigt arbete inom föreningslivet. Kvalifikationstiden för idrottsutövaren begränsas till det närmaste gångna verksamhetsåret.

Föreningsledare

Stipendium kan tillfalla en ledare som under en följd av år lagt ner ett förtjänstfullt arbete inom föreningslivet och/eller genom olika initiativ medverkat till en positiv utveckling av kommunens föreningsliv. Stipendiaten ska utföra sitt uppdrag ideellt och fortfarande vara verksam som ledare.

Allmänna bestämmelser

Samtliga stipendiater ska vara eller ha harit folkbokförda i kommunen samt vara eller ha varit verksamma i kommunen. Stipendiesumman uppgår till 20 000 kronor per stipendium och kan delas upp på flera stipendiater. Kommunen kan välja att inte dela ut något stipendium.

Ansökan

Ansökan om stipendium eller förslag på stipendiat med motivering och kontaktuppgifter behöver lämnas senast den 1 oktober 2017 till:

Nämnden för gemensam medborgarservice
Vellinge kommun
235 81 Vellinge

Du kan också mejla in din ansökan till

vellinge.kommun@vellinge.se

Märk inskicket med vilket stipendium du söker.

innebandy 032