Skolinspektionens rapport helt utan anmärkningar på Vellinge kommuns skolor

Under våren 2017 har Skolinspektionen genomfört regelbunden tillsyn i Vellinge kommun. Nu är besluten klara och de är helt fria från anmärkningar.

Tillsynen har utförts inom följande områden: förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning, och intervjuer har gjorts med huvudmannens representanter och skolledare.

Samtliga beslut är helt fria från fel och Skolinspektionen har inget att erinra.

- Att vara helt fri från några anmärkningar är sällsynt och det är väldigt roligt att få ett kvitto på den goda kvalité vår verksamhet håller. Det är ett stort erkännande för de ansträngningar våra lärare och elever gör varje dag, säger Gustav Schyllert (M), utbildningsnämndens ordförande.

Syftet med en tillsynen är att bidra till trygg miljö, goda kunskapsresultat och likvärdig skola för alla. Tillsynen utgår från de lagar och regler som gäller för den granskade verksamheten.

- Nästa steg är att gå igenom det underlag Skolinspektionen haft för sina beslut, och använda det i vårt skolutvecklingsarbete. Till exempel inom lärarutvecklingsprogrammet med fokus på kärnuppdraget och att alla elever möts på sin nivå i lärandet, såväl de som behöver extra stöd som de som har lätt att nå målen, säger Gustav Schyllert.