Pumparbete vid Stenbocks väg

Mellan den 26 juni och den 12 juli utför kommunen ett underhållsarbete på en avloppsledning vid Stenbocks väg.

Teknikerna kommer att pumpa spillvatten från en pumpstation vid Stenbocks väg, under en gång- och cykeltunnel och över Östra Halörsvägen.

Under arbetet kommer en del av körbanan vid rondellens avfart att behöva tas i anspråk och gång och cykelvägen kommer endast vara en gångbana under arbetsperioden.