Polisen följer upp medborgarlöften

I går, torsdag, släppte polisen sin uppföljningsrapport för medborgarlöftena till Vellinge kommun.

Något som sticker ut i rapporten som extra glädjande är en minskad ungdomsproblematik.

- Ett av löftena handlar om att fånga upp ungdomar med så kallat riskbeteende, för att förhindra att de hamnar i kriminalitet och missbruk. För att uppnå detta har samverkan mellan oss, skolan, elevhälsan, fältgrupperna, föräldrar och socialtjänsten fördjupats. Särskilda insatser har riktats mot ungdomar i riskzonen. Vi får in färre klagomål mot denna grupp nu och antalet brott minskar också, säger Jörgen Sjåstad, kommunpolis i Vellinge.

Vandalism under sommaren

Under sommaren har tyvärr skadegörelsen ökat i kommunen. Bland annat på Södervång och Ljungenskolan där fönster krossats. För att åtgärda detta har kommunen påbörjat installation av kameror och larm.

Läs rapporten

Du hittar rapporten i sin helhet på Polisens egen sida