Planerat beläggningsarbete vid trafikplats Kungstorp

Trafikanter uppmanas följa orange väganvisningar.

Arbetet kommer hålla på den 24 maj samt den 29-31 maj mellan klockan 19.00-05.00.