Ombyggnationen av Axelssons torg i full gång

Som en del av stadsmiljöprogrammet har det beslutats om att Axelssons torg i Skanör ska få sig ett ordentligt lyft. Projekteringen började i januari 2017 och efter att upphandling gjordes under våren har själva entreprenaden nu satt igång.

- Genom uppfräschningen vill vi förstärka Skanörs centrum. Vi vill att torget ska bli en naturlig plats att träffas och umgås på. Eller en oas att bara njuta av vacker natur i, på egen hand eller tillsammans med andra. Axelssons torg är en publik och central plats i Skanör och är värt en mer framträdande roll, vilket jag hoppas vi får i och med den här satsningen, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler.

Knubbsälar, romantiskt stråk och fontän

Gestaltningen av torget ska hänga ihop med Näset och Flommen. Bland annat ska skulpterade sälar placeras ut, en blinkning till knubbsälarna på Måkläppen. En fontän ska anläggas och två stråk ska dras över torget, ett "snabbstråk" och ett romantiskt stråk, som slingrar sig fram.

Axelssons torg ska fungera som en plats för rekreation och en trivsam förbindelse mellan Skanörs centrum och hamnområdet som också ska förskönas. Projektet förväntas vara färdigt till december och kommer att kosta cirka 3,2 miljoner kronor.