Snart pryds stora rondellen i Höllviken av gejser-inspirerad fontän

Nästa vecka börjar arbetet med att anlägga det konstverk som ska pryda stora rondellen i Höllviken. Konstverket är en fontän inspirerad av de isländska gejsrarna och har getts namnet Höllvikens Källa.

Syftet med projektet är att skapa igenkänning och identitet samt en välkomnande miljö vid infarten till Höllviken. Vintertid kommer fontänen att smyckas med julgransbelysning.

Under arbetet kommer en av filerna i rondellen att stängas av, vilket kommer att begränsa framkomligheten. Vecka 42 sätts fontänen på plats och den 20 november planeras avstängningen att tas bort. Hela arbetet, med nya vattenledningar, dagbrunnar och belysning beräknas vara färdigt den 15 december

.Den utvalda rondellen, cirkulationsplats Stora Hammar Södra, är en del i det statliga vägnätet och ligger utmed den intensivt trafikerade väg 100 där pendlare dagligen passerar in och ut från Höllviken. Rondellen är en tydlig entré till Höllviken som är kommunens största tätort.

NCC vann upphandlingen för entreprenaden och anläggningskostnaden kommer att bli 2,6 miljoner kronor.