Fritidsgårdens verksamhet på Lindesgården stängd tills vidare

Med anledning av branden förra veckan är fritidsgården på Lindesgården stängd till vidare. Arbete med att hitta en ersättningslokal pågår och kommunen har förstärkt bevakningen.

Lindesgården fyller en viktig funktion som mötesplats för runt 100-150 ungdomar som brukar besöka fritidsgården och som nu har förlorat sin mötesplats. Ett arbete med att så snabbt som möjligt hitta en ersättningslokal pågår för fullt. Information till ungdomarna i Vellinge ges via Fältgruppens och skolornas kanaler. Fältgruppen, som bland annat driver fritidsgården, fortsätter som vanligt med sitt övriga arbete med ungdomar i Vellinge.

Med anledning av branden så förstärker kommunen sin bevakning. Har du sett eller hört något om händelsen så kontakta gärna kommunpolis Jörgen Sjåstad på tel. 010-561 68 28 eller e-post: jorgen.sjastad@polisen.se.