Flera asfaltsarbeten påbörjas i Vellinge kommun under v.43

Vecka 43 kommer ett flertal asfaltsarbeten att utföras i kommunen med start på måndag den 23 oktober.

Sidensvansgatan i Vellinge. Justeringsarbete kommer utföras under vecka 42.

Östergatan, Trädgårdsgatan samt Stora Grönegatan i Vellinge.

Asfaltsarbeten kommer också att utföras på del av Byvägen i Västra Ingelstad och på Bolmersvägen i Östra Grevie.

Vellinge kommun och entreprenören PEAB Asfalt ber om överseende med det besvär som arbetet medför för boende och trafikanter.

Asfaltsarbeten AsfaltsarbetenAsfaltsarbeten

asfaltsarbeten

asfaltsarbeten