Detta har kommunen gjort under verksamhetsårets första kvartal

Nyligen godkände kommunstyrelsen kvartalsrapporten för Vellinge kommuns första verksamhetskvartal. Rapporten visar ett resultat på +33,8 miljoner kronor vid årets slut vilket är 30,5 miljoner bättre än budget.

Skanörs Hamn

Anledningen till det högre budgetöverskottet är att verksamheterna prognostiserar en positiv avvikelse samt att skatteintäkterna inklusive kommunal utjämning är högre än budget.

Här nedan kan du se ett axplock av vad som gjorts runtom i kommunen under årets första kvartal.

  • Taket lades på plats för Omtankens hus i Höllviken som kommer inrymma 57 omsorgslägenheter, en vårdcentral och 28 trygghetslägenheter. Planerad inflyttning i början av 2018. Läs mer här
  • Första spadtaget togs för den nya förskolan i Västra Ingelstad. Läs mer här
  • Arbetet med en miljödomsansökan för att skydda boende- och livsmiljöer mot förhöjda havsnivåer fortsätter. Formellt samråd hölls med Länsstyrelsen i slutet av april. Du kan läsa mer om arbetet med skydd mot höga havsnivåer här.
  • Planarbetet för Falsterbokanalprojektet fortsätter med ny inriktning. Exploateringsgraden har sänkts väsentligt. Kommunstyrelsen har också gett planuppdrag för delområdet Gläntan. Markanvisningstävling kommer att utlysas under hösten. Läs mer om Falsterbokanalprojektet här.
  • Projektering och upphandling har gjorts för tillbyggnad av Asklunda förskola
  • Projektering pågår för fullt för bostadsbyggandet i Västra Ingelstad och Östra Grevie.
  • Meröppet har införts på Höllvikens bibliotek vilket innebär att du kan låna böcker utanför ordinarie öppettider.
  • Ombyggnationen av Skanörs västra centrum har färdigställt med bland annat en ny torgyta.
  • Arbetet fortsätter mellan Vellinge kommun, Skånetrafiken och Malmö stad för att förbättra kollektivtrafiken mellan Malmö och näset.
  • Bygget i Nyckehålsparken har satt igång igen efter att ett överklagande tillfälligt fått arbetet att avstanna. Förväntas vara klart i september.

Vill du läsa kvartalsrapporten i sin helhet kan du ladda ned den via länken här Kvartalsrapport Vellinge kommun 2017 (PDF-dokument, 810 kB)